Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg (Upphörd 1980-12-31)
   • Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) (Upphörd 2015-01-01)
   • Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) (Upphörd 2015-01-01)
   • Folkminnesföreningen i Lund (Upphörd 1944-12-31)
   • Folkmåls- och folkminnesundersökning i övre Norrland (Upphörd 1970-12-31)
   • Institutet för språk och folkminnen
   • Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg (AFG)
   • Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala (AFU)
   • Avdelningen för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk (NMS)
   • Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) (Upphörd 2020-12-31)
   • Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) (Upphörd 2020-12-31)
   • Namnarkivet i Uppsala (NAU) (Upphörd 2020-12-31)
   • Språkrådet
   • Landsmålsarkivet i Lund (Upphörd 1970-12-31)
   • Nämnden för svensk språkvård (Upphörd 1972-12-31)
   • Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU) (Upphörd 1990-12-31)
   • Språk- och folkminnesinstitutet (Upphörd 2005-12-31)
   • Svenska ortnamnsarkivet (SOA)
   • Svenska språknämnden (Upphörd 2005-12-31)
   • Sverigefinska språknämnden (Upphörd 2006-06-30)
   • Uppsala landsmålsarkiv (ULMA)
   • Västsvenska folkminnesföreningen (Upphörd 1969-12-31)
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • DAUM-katta (Upphörd 2011-12-31)
   • Folkminnen och folktankar (Upphörd 1944-12-31)
   • Kieliviesti
   • Klarspråk: bulletin från Språkrådet
   • Klarspråksbulletinen (Upphörd 2007-01-01)
   • Lexin: språklexikon för invandrare
   • Meddelanden från Svenska ortnamnsarkivet (Upphörd 1945-12-31)
   • Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB)
   • Rapporter från Språkrådet
   • Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja (Upphörd 2006-12-31)
   • Skrifter / utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie D, Dialektordböcker från Dalarna, Gotland och andra landskap (Upphörd 1974-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (Upphörd 1989-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: Serie A, Dialekter (Upphörd 1999-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: Serie B, Namn (Upphörd 1988-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: Serie C, Folkminnen och folkliv (Upphörd 1991-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: Serie D, Meddelanden (Upphörd 2008-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: Serie F, Musikliv (Upphörd 2002-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie A, Folkmål
   • Skrifter / utgivna av Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie D, Dialektordböcker
   • Skrifter / utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå: Serie A, Dialekter (Upphörd 1981-01-01)
   • Skrifter / utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå: Serie D, Meddelanden (Upphörd 1981-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala: Serie A, Sveriges ortnamn
   • Skrifter / utgivna av Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala: Serie B, Meddelanden
   • Skrifter / utgivna av Institutet för språk och folkminnen, Namnavdelningen: Serie A, Sveriges ortnamn (Upphörd 2007-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Nämnden för svensk språkvård (Upphörd 1969-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
   • Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: Serie C, Folkminnen och folkliv  (Upphörd 2007-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (Upphörd 2013-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Namnavdelningen: Serie A, Sveriges ortnamn (Upphörd 2001-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektavdelningen: Serie D, Dialektordböcker
   • Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala: Serie A, Folkmål (Upphörd 1997-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala: Serie D, Dialektordböcker (Upphörd 2000-12-31)
   • Skrifter / utgivna av Svenska språknämnden (Upphörd 2007-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie A, Folkmål (Upphörd 1996-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie B, Folkminnen och folkliv
   • Skrifter / utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie C, Lapskt språk och lapsk kultur (Upphörd 1994-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie D, Dialektordböcker från Dalarna, Gotland och andra landskap (Upphörd 1996-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (Upphörd 1995-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund (Upphörd 1981-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie A, Folkmål (Upphörd 1984-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie B, Folkminnen och folkliv (Upphörd 1968-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala: Serie C, Lapskt språk och lapsk kultur (Upphörd 1963-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala: Serie A, Sveriges ortnamn (Upphörd 1994-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala: Serie B, Meddelanden (Upphörd 1996-12-31)
   • Skrifter / utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala: Serie C, Källskrifter
   • Skrifter utgivna av Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: Serie E, Växtnamn (Upphörd 1999-12-31)
   • Skånes ortnamn. Serie A, Bebyggelsenamn
   • Småskrifter / utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (Upphörd 2005-12-31)
   • Småskrifter / utgivna av Institutet för språk och folkminnen
   • Småskrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet (Upphörd 2003-01-01)
   • Småskrifter från Folkminnesavdelningen
   • Sofia: informationsskrift för anställda inom Språk- och folkminnesinstitutet (Upphörd 1996-01-01)
   • Sofian (Upphörd 2007-12-31)
   • Språkrådets skrifter
   • Språkvård: tidskrift (Upphörd 2007-12-31)
   • Sveriges medeltida personnamn: ordbok
   • Sveriges ortnamn
   • Övre Norrlands Ortnamn
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • Dialektforskning
   • Etnologi
   • Finska
   • Folkloristik
   • Immateriellt kulturarv
   • Jiddisch
   • Klarspråk
   • Kulturhistoria
   • Lexikografi
   • Meänkieli
   • Namnforskning
   • Namnvård
   • Ortnamn
   • Personnamn
   • Romska
   • Samiska språk
   • Sociolingvistik
   • Språkhistoria
   • Språkpolitik
   • Språkteknologi
   • Språkvård
   • Svenska
   • Svenskt teckenspråk
   • Terminologi
   • Övriga namn
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram