Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Spetz, Jennie
Publications (10 of 14) Show all publications
Spetz, J., Johansson, P. & Hjertén Soltancharkari, A. (2023). Språklagen i praktiken: En vägledning från Språkrådet. Stockholm: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Språklagen i praktiken: En vägledning från Språkrådet
2023 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Vägledning för att tolka och tillämpa språklagen i praktiken

Språklagen syftar till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige, liksom den enskildes tillgång till språk. Den preciserar vilka skyldigheter myndigheter, regioner, kommuner och andra offentliga organ har när det gäller språk och språkanvändning.

Den här vägledningen klargör hur språklagens paragrafer bör tolkas i praktiken. Den vänder sig till dig som är beslutsfattare eller arbetar med kommunikation, språkvård, terminologi, tillgänglighet eller minoritetsfrågor på övergripande nivå. Informationen är uppdaterad från första utgåvan som kom 2011. Skriften går igenom språklagen paragraf för paragraf och ger konkreta tips och råd till varje avsnitt.

I vägledningen finns också intervjuer där myndighetsanställda delar med sig av goda exempel och beskriver hur de hanterar utmaningar med språklagens olika paragrafer i sitt dagliga arbete. Exemplen visar hur offentliga organ kan bidra till en bättre språksituation för talare av både svenska och andra språk i Sverige. Att människor ges tillgång till språk är en förutsättning både för att de ska kunna ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter, och för att samhället ska fungera väl.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Institutet för språk och folkminnen, 2023. p. 99
Keywords
språklagen, huvudspråk, nationella minoritetsspråk, svenskt teckenspråk, klarspråk, terminologi, andra modersmål, flerspråkighet
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2594 (URN)978-91-86959-93-7 (ISBN)
Available from: 2023-08-31 Created: 2023-08-31 Last updated: 2023-08-31
Spetz, J. & Bijvoet, E. (2022). Riksdagspartiernas språkpolitik. Stockholm: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Riksdagspartiernas språkpolitik
2022 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Institutet för språk och folkminnen, 2022. p. 0
Series
Svenskan i samhället ; 8
Keywords
riksdag, språkpolitik, val 2022, engelska, minoritetsspråk, svenska, modersmål
National Category
Social Sciences
Research subject
Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2544 (URN)
Projects
-
Available from: 2022-12-12 Created: 2022-12-12 Last updated: 2023-08-21Bibliographically approved
Bijvoet, E. & Spetz, J. (2022). Riksdagspartiernas svar på språkpolitiska frågor: Språkrådets enkät inför riksdagsvalet 2022. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Riksdagspartiernas svar på språkpolitiska frågor: Språkrådets enkät inför riksdagsvalet 2022
2022 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2022. p. 44
Keywords
riksdagsval 2022
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2487 (URN)978-91-86959-87-6 (ISBN)
Available from: 2022-08-19 Created: 2022-08-19 Last updated: 2022-08-19Bibliographically approved
Spetz, J. (2021). Nationella minoriteter 2020 (1ed.). Institutet för språk och folkminnen ; Länsstyrelsen Stockholm ; Sametinget
Open this publication in new window or tab >>Nationella minoriteter 2020
2021 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Alternative title[sv]
Nationella minoriteter 2020 : Vad vet Sveriges befolkning om dem?
Abstract [sv]

För tredje gången har Kantar Sifo, på uppdrag av Isof, Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, undersökt allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Resultatet visar bland annat att tre av fyra kan nämna minst ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, att stödet för att språken ska leva vidare är starkt och att kunskapen om minoriteterna ökat mest bland Sveriges 15–29-åringar.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutet för språk och folkminnen ; Länsstyrelsen Stockholm ; Sametinget, 2021. p. 36 Edition: 1
Keywords
Nationella minoriteter, Nationella minoritetsspråk, finska, meänkieli, romska, jiddisch, samiska, svenskt teckenspråk
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Swedish; Finnish; Yiddish; Meänkieli; Romani Chib; Sami Languages; Swedish Sign Language; Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1981 (URN)
Available from: 2021-06-03 Created: 2021-06-03 Last updated: 2021-06-03Bibliographically approved
Spetz, J. (2021). Svensk minoritetspolitik: på jakt efter jämställdhetsfrågan. Tidskrift för Genusvetenskap (4)
Open this publication in new window or tab >>Svensk minoritetspolitik: på jakt efter jämställdhetsfrågan
2021 (Swedish)In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) In press
Keywords
minoritetspolitik, jämställdhet, nationella minoriteter
National Category
History of Ideas
Research subject
Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2301 (URN)
Available from: 2021-12-16 Created: 2021-12-16 Last updated: 2021-12-17Bibliographically approved
Spetz, J. (2021). Valsedeln som fäller Västerås stad?.
Open this publication in new window or tab >>Valsedeln som fäller Västerås stad?
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Språklagen, Språkpolitik, Svenska
National Category
Specific Languages
Research subject
Language Policy; Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2227 (URN)
Available from: 2021-12-13 Created: 2021-12-13 Last updated: 2021-12-13Bibliographically approved
Bylin, M., Spetz, J. & Löfdahl, M. (2020). Språk med särställning. Språktidningen (5), 48-53
Open this publication in new window or tab >>Språk med särställning
2020 (Swedish)In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 5, p. 48-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Specific Languages
Research subject
Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2188 (URN)
Available from: 2021-12-02 Created: 2021-12-02 Last updated: 2021-12-09Bibliographically approved
(2020). Synliga och osynliga språk [poddavsnitt]. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Synliga och osynliga språk [poddavsnitt]
2020 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

"Skogräns!", "Ta en nummerlapp för provtagning." På bibliotek och vårdcentraler är svenskan självklar. Så hur synlig är flerspråkigheten i det offentliga rummet? Och i vilka sammanhang? Det är utgångspunkten för samtalet i andra avsnittet av podden Svenskan i samhället.

Place, publisher, year, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2020
Keywords
flerspråkighet, offentliga rum, språklagen, nationella minoritetsspråk
National Category
Other Humanities Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2327 (URN)
Note

Avsnitt av podden Svenskan i samhället från Språkrådet. Svenskan i samhället är en podd om språkvård med Isofs språkvårdare i svenska vid Språkrådet.

Available from: 2021-12-20 Created: 2021-12-20 Last updated: 2021-12-21Bibliographically approved
Spetz, J. (2019). Språk(k)valet. Språktidningen (8)
Open this publication in new window or tab >>Språk(k)valet
2019 (Swedish)In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
Språklag, språkval, språkpolitik
National Category
Specific Languages
Research subject
Language Policy; Language Planning, Language Cultivation
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2300 (URN)
Available from: 2021-12-16 Created: 2021-12-16 Last updated: 2021-12-17Bibliographically approved
Spetz, J. (2019). Språklagen och medborgaren: en undersökning av medborgarmejl.
Open this publication in new window or tab >>Språklagen och medborgaren: en undersökning av medborgarmejl
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Språklagen (SFS 2009:600) trädde i kraft 2009, och innebar bland annat att svenska språket fick officiell status som Sveriges huvudspråk. Lagen vänder sig till offentliga institutioner, med generella bestämmelser om myndigheternas språkval och språk­användning, men i slutänden är det medborgarna som ska ha nytta av lagen. Medborgarnas för­ståelse av språklagen är därför ett viktigt ­perspektiv. Men hur uppfattar ­medborgarna språklagen? Och var finns utmaningarna när det gäller språklagens implementering?

Den här rapportens två undersökningar undersöker språklagen på djupet. I den första undersökningen görs en analys av språklagen utifrån ett juridiskt perspektiv och mot bakgrund av ramlagsstiftningsbegreppet generellt. Den andra undersökningen är en analys av mejl från medborgare till myndigheter, där språklagen eller dess rättsområden aktualiseras.

Undersökningen är ett led i Institutet för språk och folkminnens uppdrag att följa upp språklagen.

Series
Rapporter från Språkrådet ; 10
Keywords
språklagen
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1691 (URN)978-91-86959-59-3 (ISBN)
Available from: 2019-12-09 Created: 2019-12-09 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications