Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sandström, Gabriella
Publications (10 of 13) Show all publications
(2019). Klarspråk 2019:1: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2019:1: Bulletin från Språkrådet
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Årets första nummer av Klarspråk handlar om det talade språket.

Hur kan en myndighet använda poddradio för att kommunicera med sina målgrupper? Och vad är det viktigaste att tänka på när man gör en myndighetspodd?

Klarspråk i tal handlar främst om att begränsa sig och våga framhäva huvudbudskapet, skriver Riksbankens språkvårdare. Annars verkar allt lika viktigt – eller lika oviktigt.

Intresset för berättelser och storytelling är stort i många organisationer. Berättelser av olika slag kan användas för att förklara komplexa saker eller förmedla värderingar som organisationerna vill associeras med. För en myndighet kan en berättelse bidra till att göra en film om komplicerade regler mer pedagogisk.

Typ, liksom, ju och ba. Småorden vi använder i samtal – är de onödiga eller oumbärliga? Språkfrågan reder ut saken.

Boka in den 26 april i kalendern! Då är det dags för Språkrådsdagen, som i år har temat språkliga rättigheter. Klarspråkskristallen kommer att delas ut av den nya kultur- och demokratiministern.

Vi tipsar om nya böcker om skiljetecken, språklig stil och om hur hjärnan påverkas av den digitala livsstilen.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2019. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 1/19
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, klarspråksarbete, muntligt språk, retorik, teckenspråk, diskurspartiklar, poddradio
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1621 (URN)
Available from: 2019-03-06 Created: 2019-03-06 Last updated: 2019-07-23
(2019). Klarspråk 2019:2: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2019:2: Bulletin från Språkrådet
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Goda exempel på klarspråksarbete

I det nya numret av Klarspråk delar vi med oss av goda exempel. Läs och låt dig inspireras!

Skatteverket tog hem Klarspråkskristallen 2019 för sitt framgångsrika arbete med skrivarstugor. Läs om hur de gjort för att gemensamt skriva texter som alla inblandade blir nöjda med.

Hur kan man göra statistik mer tillgänglig för fler? Statistikmyndigheten SCB har prövat ett nytt grepp i sociala medier.

Sundbybergs stad har frågat personer med nedsatt läsförmåga om stadens information är tillgänglig. Man har också frågat om i vilken form som läsarna helst vill ha informationen.

Anne Isberg, klarspråksansvarig på Kronofogden, berättar om användningen av termen kund på svenska myndigheter.

Hur gör man för att nå ut med viktig information till så många som möjligt? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram en broschyr om krisberedskap som delades ut till 4,8 miljoner hushåll. Broschyren finns på många språk och i olika format.

I höst startar Norges första språkkonsultutbildning vid Universitetet i Oslo.

Till sist tipsar vi om nyutkomna böcker och kommande konferenser med klarspråksanknytning.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2019. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 1/19
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, tillgänglig information, informationsgrafik, krisberedskap
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1665 (URN)
Available from: 2019-07-08 Created: 2019-07-08 Last updated: 2019-07-23
(2018). Klarspråk 2018:1: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2018:1: Bulletin från Språkrådet
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Årets första nummer av Klarspråk handlar om språkpolitik och minoritetsspråk. 

Det kan bli mycket språkpolitik i Sverige valåret 2018, förutspår Språkrådets tidigare chef Olle Josephson. Inom området ryms flera politiskt brännbara frågor, till exempel om utökad modersmålsundervisning och krav på svenskkunskaper.

Varför saknas information på minoritetsspråken i många kommuner? Regeringens utredare Lennart Rohdin menar att bristerna beror på stor okunnighet om de nationella minoriteterna. Nu måste de synliggöras, skriver han.

Jennie Spetz ger råd om hur kommuner och myndigheter ska tänka kring språkval. Vilka språk behöver man översätta sina texter till? Vad säger lagstiftningen?

Försäkringskassan vill ge god tillgänglighet till information och erbjuder därför kundservice på tretton språk. Nu har de öppnat särskilda telefonlinjer för personer som talar arabiska och polska.

Hur används egentligen semikolon? Språkfrågan handlar om detta mångsidiga men svåranvända skiljetecken.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2018. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 1/18
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, nationella myndighetsspråk, språkpolitik
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1549 (URN)
Available from: 2018-03-14 Created: 2018-03-14 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
(2018). Klarspråk 2018:2: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2018:2: Bulletin från Språkrådet
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Årets andra nummer av Klarspråk har temat klarspråk inom vård och omsorg.

1177 Vårdguiden vann Klarspråkskristallen 2018 för sitt arbete med att göra hälsoinformation begriplig. Det är viktigt att utgå från läsarnas perspektiv och att skriva inkluderande, berättar redaktören Ida Friedmann.

Kan en app bidra till att minska riskerna under graviditet och förlossning för gravida som inte talar svenska? På Linnéuniversitetet utvecklar forskare en tvåspråkig app som ska underlätta kommunikationen i mödrahälsovården.

Föräldrar till barn med hjärtfel är ofta hjälpta av andra föräldrars kompetens och erfarenheter. I forum på nätet kan de diskutera handfasta frågor och ta del av varandras berättelser, som komplement till vårdens information.

I kampanjen Skydda antibiotikan spelar klarspråk en stor roll. Experter och kommunikatörer från 25 myndigheter och organisationer samarbetar för att öka kunskapen om antibiotikaresistens.

Hur används termen brukare? Språkfrågan reder ut saken med hjälp av Socialstyrelsens terminolog Carl Strömbäck.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2018. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 2/18
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, vårdspråk, Klarspråkskristallen, terminologi
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1559 (URN)
Available from: 2018-06-04 Created: 2018-06-04 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
(2018). Klarspråk 2018:3: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2018:3: Bulletin från Språkrådet
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Lagom till valet kommer ett nytt nummer av Klarspråk, med temat politiskt språk.

Bilder bär upp en stor del av budskapet i politisk kommunikation, skriver Orla Vigsø i sin artikel om valaffischer. Men även texten och mottagarens kunskaper om avsändaren och situationen används för att bygga upp argumentationen.

På många sätt har det politiska språket blivit klarspråkigare de senaste årtiondena, skriver Anna-Malin Karlsson. Ett enklare politiskt språk verkar leda till större engagemang hos talaren, med fler ord som hävdar, måste och tycker.

Men fortfarande använder politiker ett språk som många väljare har svårt att förstå. Vad betyder till exempel ”Vi är i slutskedet av beredningen av utredningsdirektiven”? Ylva Bjelle ger konkreta råd om hur man skriver lättläst om politik.

Jack Werner tipsar om vad man ska tänka på inför valet när det gäller källkritik. Ett av råden går ut på att man ska ”obestämma sig”. Läs i intervjun vad han menar med det.

Den 12 oktober anordnar Språkrådet ett seminarium om inkluderande språk. Bland annat får vi höra 1177 Vårdguiden berätta om hur de gör för att skriva tillgängliga och inkluderande texter.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2018. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 3/18
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, politiskt språk, politisk kommunikation, valaffischer, modalitet, källkritik
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1581 (URN)
Available from: 2018-09-14 Created: 2018-09-14 Last updated: 2018-09-14Bibliographically approved
(2018). Klarspråk 2018:4: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2018:4: Bulletin från Språkrådet
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Det nya numret av Klarspråk tar upp olika aspekter av juridiskt språk.

Hur ser skrivprocessen bakom nya lagar ut? Språkexperterna i Regeringskansliet har en nyckelroll i arbetet och ett nära samarbete med jurister och handläggare. Bland annat ordnar de skrivarverkstäder där deltagarna diskuterar både innehåll och språk.

Domaren Fredrik Bohlin berättar om domstolarnas arbete med att skriva begripligare domar. Den största utmaningen är att förändra attityderna till skrivuppgiften, menar han.

Forskarna Gunilla Byrman och Ylva Byrman skriver om sin undersökning av hur hördas berättelser återges i polisens förundersökningar om våld i nära relationer. Om det är oklart vem som har sagt vad i förhören kan rättssäkerheten äventyras.

I Norge satsar man på klarspråk i juristutbildningen. Juriststudenter vid Universitetet i Oslo ska få skrivträning under hela studietiden. Målet är att lära studenterna att skriva lagar – inte bara tolka dem.

Vad innebär egentligen en rekommendation från Språkrådet, och vilket slags språk är rekommendationerna tänkta för?

Vi hälsar terminologerna Åsa Holmér och Karin Webjörn välkomna till Språkrådet!

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2018. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 4/18
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, juridiskt språk, författningsskrivande, klarspråksarbete i domstolar
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1617 (URN)
Available from: 2019-03-06 Created: 2019-03-06 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Sandström, G. (2018). Kristallklara e-tjänster: arbetet bakom kulisserna. Paper presented at Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening - Rapport fra Nordisk klarsprogskonference på Schæffergården, 4.-5. maj 2017. Klart språk i Norden, 49-63
Open this publication in new window or tab >>Kristallklara e-tjänster: arbetet bakom kulisserna
2018 (Swedish)In: Klart språk i Norden, ISSN 2246-8919, p. 49-63Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Språkrådet i Sverige delar varje år ut Klarspråkskristallen till en myndighet eller annan offentlig verksamhet som arbetat framgångsrikt med klarspråk. År 2016 var temat för priset klarspråk i e-tjänster. Jag har undersökt arbetsprocessen bakom tre av de nominerade bidragen. Trots att de skiljer sig åt när det gäller typ av tjänst, målgrupp och syfte har de mycket gemensamt. Exempelvis har alla e-tjänsterna utvecklats utifrån tidigare erfarenheter av och kunskaper om vad användarna tycker är svårt. Här följer några av de gemensamma framgångsfaktorerna:

  • noggrann analys av användarnas behov utifrån exempelvis användartester och intervjuer
  • tydliga effektmål
  • nära samarbete mellan olika kompetenser
  • enhetlig terminologi
  • kontinuerliga utvärderingar och revideringar under projektets gång.
Abstract [en]

Each year the Language Council of Sweden awards a prize, the Plain Swedish Crystal, to a public authority or a local municipality for its plain language efforts. Each year’s Crystal has a different theme. In 2016, the theme was “plain language in e-services”. Of course, an eservice must be well functioning technically, but it is also important that the instructions are comprehensible to the user and that the tone is friendly. Looking through processes behind three services nominated for last year’s Crystal, I found several key factors that were common to them all, for example:

  • Focus on the users – analyse their needs carefully
  • Knowledge from earlier experiences about what users find difficult
  • Close cooperation between developers, experts, lawyers, and language advisers
  • Consistent and plain terminology
  • Continuous evaluation and improvements.
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: , 2018
Keywords
klarspråk, myndighetskommunikation, e-tjänster, användbarhet
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language; Sociolinguistics; Language Planning, Language Cultivation
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1625 (URN)10.7146/ksn.v0i0.104234 (DOI)
Conference
Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening - Rapport fra Nordisk klarsprogskonference på Schæffergården, 4.-5. maj 2017
Available from: 2019-03-12 Created: 2019-03-12 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
(2017). Klarspråk 2017:1: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2017:1: Bulletin från Språkrådet
2017 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Nu har det kommit ett nytt nummer av Klarspråk, som har temat internationell utblick. En nyhet är att du nu också kan läsa alla artiklarna på nätet, inte bara som pdf.

I Norge prioriterar man under 2017 klarspråk i hälsosektorn med målet att ge alla patienter god och effektiv hälsoinformation, skriver Åse Wetås.

Viljan hos statistiker att sprida begripliga fakta är densamma i Burkina Faso och Sverige. Karin Hansson från SCB berättar om ett klarspråkssamarbete med den burkinska statistikbyrån.

Kan ett avtal som inte är skriftligt vara juridiskt bindande? Robert de Rooy från Sydafrika berättar om varför han har utarbetat anställningsavtal i serietidningsform.

Juridikprofessorn Christopher Trudeau rapporterar om de första resultaten från en stor internationell studie. Det finns nu data som bevisar att alla tjänar på klarspråk.

I pensionstexter från Finland uttrycks maktrelationen mellan myndigheten och medborgare tydligare än i motsvarande texter från Sverige, visar en avhandling av Eveliina Tolvanen.

Vad kallas en invånare i Burkina Faso? Språkfrågan reder ut några knepiga nationalitetsbeteckningar.

EU-parlamentet har beslutat om det s.k. webbdirektivet, som ska öka den digitala tillgängligheten för alla användare.

Alla talare är nu klara till Språkrådsdagen 11 maj 2017 − välkommen att anmäla dig!

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2017. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 1/17
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1486 (URN)
Available from: 2018-01-29 Created: 2018-01-29 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
(2017). Klarspråk 2017:2: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2017:2: Bulletin från Språkrådet
2017 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Det nya numret av Klarspråk tar upp vad som är viktigt att tänka på när man planerar klarspråkarbete. Vad vill man egentligen uppnå med en klarspråksinsats? Man bör vara medveten om att det kan vara svårt att träna allt på en gång, exempelvis under en skrivutbildning. Ibland kan det vara en god idé att öka skribenternas ämneskunskaper, skriver forskaren Andreas Nord.

Södertörns tingsrätt, som vann Klarspråkskristallen i år, berättar om sitt systematiska arbete med att skriva begripliga domar. 

Att enkelt förklara komplexa resonemang är en förutsättning för att skapa förståelse, tillit och förtroende, skriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. 

I maj kom den nya upplagan av Svenska skrivregler ut. Bokens redaktör Ola Karlsson berättar om de viktigaste nyheterna och om arbetet med att ta fram råden.

Klarspråksforskaren Karen Schriver arbetar med att ta fram forskningsbaserade riktlinjer som stöd i klarspråksarbetet. Men hur bör riktlinjerna och råden bäst utformas?

Bagels, fans och brats – men inte gärna gangsters. Språkfrågan handlar den här gången om s‑plural i svenskan.

Har du använt Klarspråkstestet? Hjälp oss att förbättra det genom att svara på vår enkät senast den 30 juni!

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2017. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 2/17
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1487 (URN)
Available from: 2018-01-29 Created: 2018-01-29 Last updated: 2018-10-02Bibliographically approved
(2017). Klarspråk 2017:3: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2017:3: Bulletin från Språkrådet
2017 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Det nya numret av Klarspråk har temat språknormer och skrivregler. ”Finns det verkligen inget som är fel längre?”, undrar vissa frågeställare när språkvårdare svarar att båda alternativen går bra. Språkrådets Lisa Rudebeck resonerar om språklig variation och om när enhetlighet gynnar kommunikationen.

När samhället förändras och mottagarnas språkliga förutsättningar varierar ställs det nya krav på skribenterna, skriver vår generaldirektör Martin Sundin.

Forskaren Gustav Westberg vid Stockholms universitet har undersökt hur språkvårdare argumenterar när de svarar på språkfrågor på mejl och Twitter.

Nya råd om hantering av engelska ord och uttryck i svenska texter, utförligare kapitel om källhantering och mer om webbtexter. Det här är några av nyheterna i Svenska skrivregler.

Emma Sköldberg, huvudredaktör för Svensk ordbok, berättar om den pågående uppdateringen av ordboken som beräknas vara klar 2019.

Vad ska man kalla de elektroniska tjänster som myndigheter erbjuder på sina webbplatser? Terminologen Åsa Holmér skriver om termen e-tjänst och hur den bör avgränsas mot andra tjänster.

Vad tycker du om Klarspråk? Finns det något särskilt tema som du skulle vilja läsa om? Var med och förbättra tidningen genom att svara på vår läsarundersökning.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2017. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 3/17
Keywords
klarspråk, språkvård, skrivregler, språknormer, myndighetsspråk
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1488 (URN)
Available from: 2018-01-29 Created: 2018-01-29 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications