Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Sandström, Gabriella
Publications (10 of 31) Show all publications
(2023). Klarspråk 2023:3: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2023:3: Bulletin från Språkrådet
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Viktigt med klarspråk i kommuner och regioner

Det nya numret av tidningen Klarspråk handlar om hur kommuner och regioner jobbar med klarspråk. Här finns både konkreta råd och inblickar i deras klarspråksvardag.

Palle Lundberg, vd för Sveriges Kommuner och Regioner, skriver om digitaliseringens möjligheter för välfärden. Digitalisering och klarspråk hänger tätt ihop och bidrar till att förenkla för invånarna genom att skapa tillgängliga och lättanvända tjänster. 

Vad gör egentligen en krångelombudsman? I Helsingborg satsar kommunen sedan några år på att ”avkrånglifiera” sina system, rutiner och texter. 

I kommuner och regioner finns det sällan resurser att låta en person arbeta heltid med klarspråk. Ofta ingår det i exempelvis en kommunikatörstjänst. Men det finns sådant man kan göra utan att det krävs så mycket tid – som att nätverka med andra och använda intranätet för språktips.

I Norge har ekonomer mätt effekterna av klarspråksbearbetade texter och kommit fram till att för varje investerad krona får kommunen 1,3 till 4 kronor tillbaka. En minst sagt lönsam investering!

Språkfrågan handlar om namnbytet från Twitter till X och hur vi nu kan benämna inläggen och det vi gör när vi skriver och återpublicerar notiser där.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2023. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 3/23
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, praktiskt klarspråksarbete
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2636 (URN)
Available from: 2023-11-26 Created: 2023-11-26 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
(2023). Klarspråk 2023:4: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2023:4: Bulletin från Språkrådet
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Funkar AI som klarspråkskollega?

Det nya numret av Klarspråk handlar om årets mesta snackis, nämligen AI (artificiell intelligens). Vad är AI egentligen och hur kan vi ta hjälp av den nya tekniken?

Jakob Pettersson Svärd har undersökt hur några kommunikatörer använder AI i sitt arbete och hur de tycker att ”samarbetet” påverkar deras skrivprocess. En tydlig fördel är att AI kan hjälpa till i uppstarten genom att snabbt ge förslag till utkast. Man behöver inte längre börja med ett blankt blad.

Ulrika Gotthardsson visar hur man med hjälp av Chat GPT kan förbättra en text. Hon konstaterar att man kan få god hjälp, men att skribenten alltid behöver hålla noggrann koll under processen.

Vi lät Chat GPT själv svara på frågor om varför AI är så hett just nu och vad hen har för brister. ”Jag kan ibland ge oprecisa svar och behöver användas med omsorg för att undvika vilseledande eller olämpliga svar,” svarar hen.

Språkrådets nya chef Lena Lind Palicki berättar i en intervju om sig själv och hur hon ser på uppdraget och framtiden. På frågan om vad hon tror att språkvårdare på myndigheter kommer att jobba med om fem år svarar hon att vi kommer att behöva förhålla oss till flerspråkighet på olika sätt, till vad som är god svenska och till AI-frågor och annan teknikutveckling.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2023. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 4/23
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, klarspråksarbete, myndighetskommunikation, AI, Chat GPT, generativ AI, skrivprocessen
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2674 (URN)
Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Olsson, I. & Sandström, G. (2023). Mentorship made life more fun for plain language workers. PLAIN E-journal, 5(2), 6-9
Open this publication in new window or tab >>Mentorship made life more fun for plain language workers
2023 (English)In: PLAIN E-journal, Vol. 5, no 2, p. 6-9Article in journal, Editorial material (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

With a mentorship program, the Language Council of Sweden connected plain language workers just starting their work with experienced plain language experts. The program created interesting meetings and made the plain language work evenmore fun and a bit less lonely.

One of the tasks for the Language Council is to monitor how the plain language section of the Language Act is obeyed by the public agencies. The plain language section requires public language to be simple and comprehensible. To find out more about this, we at the Language Council conduct a national survey every five years. According to our last survey,in 2019, as many as 81% of Swedish public agencies answered that they hadworked with plain languageduring the last two years. This is a great result.

Abstract [sv]

Med hjälp av ett mentorskapsprogram kopplade det svenska Språkrådet ihop klarspråksansvariga som precis startat sitt arbete med erfarna klarspråksexperter. Programmet resulterade i givande möten, och gjorde klarspråksarbetet ännu roligare och lite mindre ensamt.

En av Språkrådets uppgifter är att undersöka hur svenska myndigheter följer språklagens klarspråksparagraf. Paragrafen föreskriver att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. För att få reda på mer om detta genomför vi på Språkrådet en landsomfattande enkätundersökning vart femte år. I vår senaste undersökning, som gjordes 2019, svarade så många som 81 procent av Sveriges myndigheter, kommuner och regioner att de arbetat med klarspråk under de senaste två åren. Ett fantastiskt resultat!

Keywords
plain language, plain language cooperation, plain language work, plain language mentorship, clear language work, Language Council of Sweden, klarspråk, klarspråksarbete, klarspråkssamarbete, mentorsprogram i klarspråk, Språkrådet
National Category
Languages and Literature Specific Languages
Research subject
Language Policy; Language Planning, Language Cultivation
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2644 (URN)
Note

The article is in both English (p. 6-7) and Swedish (p. 8-9). Swedish title: "Mentorskap gör livet roligare för klarspråksarbetare"

Available from: 2023-11-30 Created: 2023-11-30 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
Sandström, G. (2023). Poesin blir fri när normer bryts. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Poesin blir fri när normer bryts
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I skönlitteraturen, särskilt poesin, har författare ofta brutit mot skriftspråkets konventioner för att uppnå stilistiska syften. Men någon total frizon från språklig normering är inte litteraturen.

Place, publisher, year, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2023
Keywords
skrivregler, språkriktighet, skönlitteratur, poesi
National Category
Specific Languages
Research subject
Language Planning, Language Cultivation; Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2637 (URN)
Note

Blogginlägg på Språkrådsbloggen, tidigare publicerad i tidskriften Svenskläraren nr 1/2023

Available from: 2023-11-26 Created: 2023-11-26 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
Sandström, G. (2022). Uppdraget: vaccininformation till alla. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Uppdraget: vaccininformation till alla
2022 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Vintern 2020/21 ställdes Folkhälsomyndigheten inför ett svårt uppdrag: Se till att hela den svenska allmänheten får tillgång till samlad och lättillgänglig information om vaccination mot covid-19. För att lyckas med det krävdes klarspråkssatsningar och översatt information på många språk. 

Place, publisher, year, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2022
Keywords
klarspråk, hälsolitteracitet, kriskommunikation, flerspråkighet, översättningar
National Category
Specific Languages
Research subject
Swedish; Plain Language; Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2583 (URN)
Note

Blogginlägg på Språkrådsbloggen

Available from: 2023-05-22 Created: 2023-05-22 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
(2021). Klarspråk - enkelt och begripligt med mottagaren i centrum [poddavsnitt]. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk - enkelt och begripligt med mottagaren i centrum [poddavsnitt]
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Att uttrycka sig enkelt, vårdat och begripligt kallas för klarspråk. Men vad betyder det egentligen och varför är det viktigt?

Place, publisher, year, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2021
Keywords
klarspråk, vårdat, enkelt, Klarspråkskristallen, myndighetskommunikation
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2330 (URN)
Note

Avsnitt av podden Svenskan i samhället från Språkrådet. Svenskan i samhället är en podd om språkvård med Isofs språkvårdare i svenska vid Språkrådet.

Available from: 2021-12-20 Created: 2021-12-20 Last updated: 2021-12-21Bibliographically approved
(2021). Klarspråk 2021:1: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2021:1: Bulletin från Språkrådet
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Visst hör fackspråk och klarspråk ihop!

I det nya numret av Klarspråk tar vi oss en titt på termer och fackspråk. Bland annat avlivar vi myten om att termer inte hör hemma i klarspråk.

Hur gör terminologer när de arbetar fram nya termer tillsammans med experter på olika fackområden? Alma Soltancharkari Hjertén från Socialstyrelsen berättar om terminologiarbete och om hur det kan gå till när flera myndigheter ska synka sitt språkbruk.

Emil Molander från Umeå universitet skriver om svårigheten att lära sig ett fackspråk på ett annat språk än sitt förstaspråk. En av utmaningarna är att skilja facktermer från allmänspråk, och även informella uttryck är svåra att få grepp om.

Signalord som psykisk ohälsa och klimatet kan vara effektiva för att uppmärksamma en företeelse och skapa samhörighet, men de är ofta luddiga och svåra att definiera, skriver Karin Webjörn.

Marko Marjomaa från det samiska språksekretariatet Sámi Giellagáldu berättar om hur det går till att utarbeta termer på de samiska språken.

Till sist tipsar vi om att det nu går att ta del av föredragen och samtalen från den nordiska klarspråkskonferensen Klarspråk 2020. Du kan också lyssna på ett poddavsnitt om humor i myndighetskommunikation.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2021. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 1/21
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, fackspråk, terminologi, termer, terminologiarbete, yrkesspråk, andraspråk, samiska
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1889 (URN)
Available from: 2021-03-22 Created: 2021-03-22 Last updated: 2021-05-26Bibliographically approved
(2021). Klarspråk 2021:2: Bulletin från Språkrådet. Stockholm: Språkrådet
Open this publication in new window or tab >>Klarspråk 2021:2: Bulletin från Språkrådet
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Vi delar med oss av framgångsrecepten

Goda exempel går det inte få för mycket av. I det nya numret av Klarspråk får du ta del av framgångsrecept från olika håll.

Skatteverket gjorde det igen! De är vinnarna av Klarspråkskristallen 2021 och belönades på Språkrådsdagen för sitt framgångsrika arbete med klarspråk under kristider. Språksamordnaren Camilla Lindholm berättar om utmaningarna under pandemin och om hur Skatteverket med stöd i sitt systematiska klarspråksarbete snabbt kunde ta fram begripliga webbtexter. Samarbete och användartestning var två viktiga ingredienser.

Håller du utbildningar på distans? Missa då inte tipsen från Agneta Häggström, språkvårdare på Försäkringskassan. Det gäller bland annat att hålla deltagarna aktiva och låta alla komma till tals.

Torunn Reksten svarar på frågor om den nya norska språklagen och vad den säger om ett begripligt offentligt språk.

Visst ska vi samarbeta och dela med oss av kunskaper och erfarenheter till varandra? I höst drar vi på Språkrådet igång ett mentorsprogram för klarspråksansvariga. Hör av dig till oss redan nu om du vill vara med från start.

Vi minns Barbro Ehrenberg-Sundin, en av klarspråksvärldens pionjärer och initiativtagare till bland annat Klarspråksbulletinen och Klarspråkskristallen.

Till sist tipsar vi om en ny finländsk klarspråkskurs på nätet. Den är helt på svenska och gratis för alla att använda.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Språkrådet, 2021. p. 4
Series
Klarspråk: bulletin från Språkrådet ; 2/21
Keywords
klarspråk, myndighetsspråk, språkpolitik
National Category
Specific Languages
Research subject
Plain Language
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2022 (URN)
Available from: 2021-08-06 Created: 2021-08-06 Last updated: 2021-08-06
Sandström, G. (2021). Norénorden i svenskan. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Norénorden i svenskan
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

En Norénpjäs är en pjäs av Lars Norén, men i många andra sammansättningar används förledet Norén- i överförd betydelse och står för något helt annat, ofta med psykologisk koppling.

Place, publisher, year, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2021
Keywords
sammansättning, grammatik
National Category
Specific Languages
Research subject
Language Planning, Language Cultivation; Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2312 (URN)
Note

Blogginlägg på Språkrådsbloggen

Available from: 2021-12-17 Created: 2021-12-17 Last updated: 2021-12-17Bibliographically approved
Sandström, G., Olsson, I. & Lind Palicki, L. (2020). Kan en myndighet vara rolig? [poddavsnitt]. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Kan en myndighet vara rolig? [poddavsnitt]
Show others...
2020 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Är det okej för myndigheter att skoja till det i sociala medier? Eller är det rent av olämpligt? Det här avsnittet av Svenskan i samhället handlar om att kombinera klarspråk med humor i myndighetskommunikation.

Place, publisher, year, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2020
Keywords
myndighetskommunikation, klarspråk, humo
National Category
Other Humanities not elsewhere specified Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2328 (URN)
Note

Avsnitt av podden Svenskan i samhället från Språkrådet. Svenskan i samhället är en podd om språkvård med Isofs språkvårdare i svenska vid Språkrådet.

Available from: 2021-12-20 Created: 2021-12-20 Last updated: 2021-12-21Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications