Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Karlholm, Annika
Publications (10 of 24) Show all publications
Kuusela, T., Neumüller, K., Thelin, E. & Karlholm, A. (Eds.). (2024). Träd i Sverige: Kulturhistoriska och samtida perspektiv. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Träd i Sverige: Kulturhistoriska och samtida perspektiv
2024 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2024. p. 179
Keywords
träd, trädhistorier, kulturhistoria, folktro, trädnamn
National Category
Humanities and the Arts Agricultural and Veterinary sciences
Research subject
Folklore; Language History; Ethnology; Immateriellt kulturarv; Name Care and Name Planning; Place Names; Personal Names; Cultural History
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2703 (URN)978-91-86959-99-9 (ISBN)978-91-89767-02-7 (ISBN)
Available from: 2024-02-15 Created: 2024-01-30 Last updated: 2024-02-15Bibliographically approved
Karlholm, A. (2023). Vngerskt Wijn söker Hufwudet. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Vngerskt Wijn söker Hufwudet
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Söka är ett gammalt verb, vars grundbetydelse är ’uppsöka; leta rätt på; rannsaka’. Med tiden har verbet kommit att utveckla många betydelser och betydelsenyanser i svenska språket.

Söka har bland annat kommit att få innebörden ’påverka någon eller något negativt; få att må dåligt; plåga; besvära; ge en obehaglig förnimmelse i kroppen; förorsaka matthet, illamående, yrsel’.  Idag lever denna betydelsenyans av söka kvar i traditionell dialekt  i Skåne, ⁠Småland, Halland, ⁠⁠Västergötland, ⁠Östergötland, ⁠Värmland⁠, ⁠Uppland,⁠ ⁠Medelpad,⁠ ⁠Jämtland⁠, ⁠Ångermanland och⁠ ⁠Norrbotten. 

Place, publisher, year, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2023
Keywords
verbet söka, opersonligt uttryck, traditionell dialekt, Skåne, ⁠Småland, Halland, ⁠⁠Västergötland, ⁠Östergötland, ⁠Värmland⁠, ⁠Uppland, ⁠ ⁠Medelpad, ⁠ ⁠Jämtland⁠, ⁠Ångermanland, ⁠ ⁠Norrbotten
National Category
Specific Languages
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2705 (URN)
Available from: 2024-01-31 Created: 2024-01-31 Last updated: 2024-02-08Bibliographically approved
Karlholm, A. (2022). Du är galen, du!. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Du är galen, du!
2022 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I södra Dalarna kan ordet galen användas om någon som duktig, skicklig eller bra på något. Betydelsen ’duktig’ har troligtvis utvecklats från att ordet galen i dialekt används i den förstärkande användningen 'omåttlig; utan hejd', och då ofta som adverb med betydelsen 'mycket, väldigt'. Denna förstärkande användning är vanlig i södra Dalarna (Dala-Bergslagen), Västmanland och Gästrikland, men påträffas även i anslutande delar av Västergötland.

Place, publisher, year, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2022
Keywords
galen, duktig, skicklig, omåttlig, traditionell dialekt, Dalarna, Västmanland, Gästrikland, Västergötland
National Category
Languages and Literature
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2708 (URN)
Available from: 2024-01-31 Created: 2024-01-31 Last updated: 2024-02-08Bibliographically approved
Karlholm, A. (2022). Mack, mark och mask: krypande och krälande djur. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Mack, mark och mask: krypande och krälande djur
2022 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I traditionella svenska dialekter påträffas vid sidan av mask, substantiven mack och mark, varav formen mark kommit att få störst utbredning. Den används från Skåne och Blekinge i söder, genom i stort sett hela Götaland, samt i Värmland, och i hela Norrland, från och med Härjedalen och Hälsingland upp till Norrbotten. Formen mack finner vi i ett sammanhängande område omfattande Öland, Gotland, Uppland, Västmanland, Dalarna och Gästrikland, samt anslutande delar av södra Hälsingland. Mack betecknar småkryp i största allmänhet på Gotland, i Uppland och Dalarna. Mer specifikt kan mack användas för allehanda flygande insekter, som till exempel mygg, knott, broms, harkrankar, mal och så vidare, inklusive även flugor och skalbaggar. Denna användning är belagd från Gotland, Uppland, Västmanland och Dalarna. Mark är den form som nästan ”alla” i Sverige har använt i vardagligt tal. Vanligen betecknar den larver, fluglarver och fjärilslarver och så vidare, samt maskar, inklusive inälvsmask, av olika slag. Denna användning finns belagd i traditionell dialekt från Skåne upp till Norrbotten. Om standardsvenska hade varit en spegling av gemene mans talspråk i hela Sverige så hade mark representerat det standardsvenska ordförrådet istället för mask.

Place, publisher, year, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2022
Keywords
mack, mark, mask, småkryp, insekter, krälande djur, traditionell dialekt, standardsvenska
National Category
Languages and Literature
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2707 (URN)
Available from: 2024-01-31 Created: 2024-01-31 Last updated: 2024-02-08Bibliographically approved
Karlholm, A. (2022). Vand och vattenvad: några dialektala benämningar för 'sork'. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Vand och vattenvad: några dialektala benämningar för 'sork'
2022 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I traditionella dialekter har djurarterna åkersork, vattensork och mullvad flera olika benämningar. En vanlig benämning för ’sork’, det vill säga vanligen antingen Microtus agrestis eller Arvicola amphibius är dialektordet vand eller vande. Benämningen vand (med uttalsvarianter som vann, wann, gvann, va:n, wå:n och så vidare) är belagd från Småland, Västergötland, Östergötland, Dalarna, Ångermanland, Västerbotten, Lappland och Norrbotten. Vande finns belagt från Halland och Västergötland. Mullvad med varianter är  egentligen ett ord för ’sork’. Denna betydelse och användning av ordet är belagd från Öland, Småland, Västergötland, Dalsland och Östergötland samt från hela Svealand och större delen av Norrland, med undantag för Västerbotten och Norrbotten där ordet inte finns belagt. Det är bara i södra delen av Sverige som djurarten Talpa europeae lever. Således är det enbart i Blekinge, Småland, Västergötland och Östergötland samt i Sörmland där benämningen mullvad faktiskt åsyftar ’mullvad’ i traditionell dialekt.

Place, publisher, year, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2022
Keywords
vand, vad, vamn, mullvand, mullvarp, vattensork, åkersork, mullvad, traditionell dialekt
National Category
Languages and Literature
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2706 (URN)
Available from: 2024-01-31 Created: 2024-01-31 Last updated: 2024-02-08Bibliographically approved
Karlholm, A. (2021). Friggarocken eller stjärnorna i Orions bälte. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Friggarocken eller stjärnorna i Orions bälte
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

En klar vinterkväll kan man tydligt se tre stjärnor avteckna sig på rad på himlen. I skolan har vi fått lära oss att dessa stjärnor utgör Orions bälte och är en del av stjärnbilden Orion. Är det verkligen så?

Place, publisher, year, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2021
National Category
Specific Languages
Research subject
Dialectology; Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2265 (URN)
Available from: 2021-12-14 Created: 2021-12-14 Last updated: 2021-12-14Bibliographically approved
Hugoson, M., Kuusela, T. & Karlholm, A. (2021). När ugglan säger klävitt: Folktro om ugglor. Uppsala
Open this publication in new window or tab >>När ugglan säger klävitt: Folktro om ugglor
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Föreställningen om att ugglan förebådar död var i äldre tid vida spridd, men folkminnessamlingarna berättar mer om de gåtfulla och nattaktiva ugglorna. Bland annat om dess skyddande funktion och hur dess beteende kunde avslöja väderleken. I det här inlägget diskuterar Isofs forskningsarkivarier, Marlene Hugoson, Annika Karlholm och Tommy Kuusela, ugglan i den folkliga föreställningsvärlden.

Place, publisher, year, pages
Uppsala: , 2021
Keywords
uggla, ugglor, folktro, vidskepelse
National Category
Ethnology
Research subject
Ethnology; Cultural History
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2029 (URN)
Note

Folkminnesbloggen, Isof juli 2021

Available from: 2021-08-09 Created: 2021-08-09 Last updated: 2021-12-17Bibliographically approved
Karlholm, A. (2021). Vattuman, gatubrunn och honungsmelon: ord med fog för sig. Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Vattuman, gatubrunn och honungsmelon: ord med fog för sig
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2021
National Category
Specific Languages
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2262 (URN)
Available from: 2021-12-14 Created: 2021-12-14 Last updated: 2021-12-14Bibliographically approved
Karlholm, A. (2020). Dragoxens rike: Ett språkligt kulturarv. In: Katharina Leibring och Ingvar Svanberg (Ed.), Nötkreatur i Sverige: Kulturhistoriska och samtida perspektiv (pp. 59-81). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Dragoxens rike: Ett språkligt kulturarv
2020 (Swedish)In: Nötkreatur i Sverige: Kulturhistoriska och samtida perspektiv / [ed] Katharina Leibring och Ingvar Svanberg, Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2020, p. 59-81Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Abstract: The cultural and linguistic heritage of the Ox

In modern Standard Swedish, the words oxe ‘ox’, tjur ‘bull’ and stut ‘steer’ designatethe male bovine (Bos Taurus). It is easy to believe that these words have been commonlyused in the Swedish language, but this is not the case. In fact the words tjur andstut have only been used in the south of Sweden. Indeed until the beginning of the20th century these terms were proper dialect words. This is due to the fact that thebovine male only has been commonly used as draught animal in the south of Sweden.In the north of Sweden oxe designate a non-castrated male bovine, i.e. a bull, whilstin the south oxe signifies a castrated male, i.e. an ox. Alongside oxe, the words tjur andstut have been used to distinguish the different types of male bovine. In addition theSwedish dialect word böl designates a castrated adult male bovine used as a draughtanimal, but one which previously was a bull. This article presents a sample of Swedishdialect words for the male bovine. Moreover, different types of commands havebeen used to drive the ox forward in the south of Sweden, where each region has itsown tradition of specific commands. This article presents a few of these commands.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2020
Keywords
command; draught animal; male bovine; ox; bull; steer; Swedish dialects, kommandon, dragdjur, hanen av nötkreatur, Bos taurus, kalv, stut, tjur, oxe, svenska dialekter
National Category
Specific Languages
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1885 (URN)
Note

Den 21 november 2018 anordnades på Arkivcentrum i Uppsala ett välbesökt symposium som i nio föredrag belyste nötkreaturens svenska kulturhistoriai vid bemärkelse från bondestenålder fram till vår tid. Artikeln bygger på ett av de föredrag som hölls vid detta symposium.

Available from: 2021-03-11 Created: 2021-03-11 Last updated: 2021-03-22Bibliographically approved
Karlholm, A. (2020). Synonymer.se: Sveriges mest användbara ordbok? [Review]. LexicoNordica, 27, 213-228
Open this publication in new window or tab >>Synonymer.se: Sveriges mest användbara ordbok?
2020 (Swedish)In: LexicoNordica, ISSN 0805-2735, E-ISSN 1891-2206, Vol. 27, p. 213-228Article, book review (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Nordisk förening för lexikografi, 2020
Keywords
onlineordbok, synonymer, motsatsord, definitioner, sökmotor, korsordshjälp
National Category
Specific Languages
Research subject
Lexicography
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1886 (URN)
Available from: 2021-03-11 Created: 2021-03-11 Last updated: 2021-12-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications