Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (4 of 4) Show all publications
Karlsson, S. (2017). Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor. Stockholm: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2017. p. 49
Series
Rapporter från Språkrådet ; 8
Keywords
språkpolitik
National Category
Languages and Literature
Research subject
Language Policy
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-9 (URN)978-91-86959-38-8 (ISBN)
Available from: 2017-06-19 Created: 2017-06-19 Last updated: 2017-08-22Bibliographically approved
Karlsson, S. & Lind Palicki, L. (2017). Svensklärares attityder till besvärliga språkriktighetsfrågor i undervisningen. In: Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg (Ed.), : . Paper presented at Svenskans beskrivning. 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten : Göteborg 11–13 maj 2016. Göteborg: Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Svensklärares attityder till besvärliga språkriktighetsfrågor i undervisningen
2017 (Swedish)In: / [ed] Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg, Göteborg: Göteborgs universitet, 2017Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Svensklärare är den grupp språkvårdare som kanske har störst konkret inflytande på sin målgrupp. För att undersöka deras attityder till språkriktighet genomförde Catharina Grünbaum 1976 för dåvarande Språknämndens räkning en enkät undersökning som ställdes till svensklärare vid 1 600 högstadie- och gymnasieskolor. Syftet var att kartlägga svensklärarnas attityder till olika språkdrag och språkriktighetsproblem. Resultatet av enkäterna sammanställdes i två rapporter och gav en bild av svensklärarnas syn på svenska språket och elevernas språk vid den här tiden (Grünbaum 1976 och 1982). Sedan dess har Språknämnden och sedermera Språkrådet inte genomfört någon liknande undersökning, men delar eller varianter av Grünbaums studie har upprepats i studentuppsatser (Rickelvik 2011, Nyström 1979). Det finns också vissa liknande synkrona undersökningar: Catrin Norrby och Gisela Håkansson har gjort attitydundersökningar med såväl lärare som elever vid svenska skolor i Sverige och utlandet (Norrby & Håkansson 2011). I den här artikeln presenterar vi en undersökning där vi upprepar Grünbaums undersökning från 1976 och diskuterar förändringar i attityder kring klassiska språkriktighetsfrågor som valet mellan de och dem, större än jag/mig och var/vart, men också mindre typiska frågor som elevernas ordförråd. Resultaten tyder på att det har skett vissa förändringar i lärarnas attityder – framför allt kan man se en större uttalad tolerans till variation och större medvetenhet om kontextuella förhållanden som texttyp och genre.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Göteborgs universitet, 2017
Series
Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap ; 29
National Category
Specific Languages General Language Studies and Linguistics
Research subject
Sociolinguistics
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1762 (URN)
Conference
Svenskans beskrivning. 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten : Göteborg 11–13 maj 2016
Available from: 2020-03-31 Created: 2020-03-31 Last updated: 2020-04-03Bibliographically approved
Lind Palicki, L. & Karlsson, S. (2016). Språkfrågorna lärare tycker är svårast. Svenskläraren (3)
Open this publication in new window or tab >>Språkfrågorna lärare tycker är svårast
2016 (Swedish)In: Svenskläraren, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svensklärarföreningen, 2016
National Category
Specific Languages
Research subject
Sociolinguistics; Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1775 (URN)
Available from: 2020-03-31 Created: 2020-03-31 Last updated: 2020-03-31Bibliographically approved
Magnusson Petzell, E., Tingsell, S., Karlsson, S. & Andréasson, M. (2002). Har/hade-bortfall i svenskan. In: Björn Melander, Ulla Melander Marttala, Catharina Nyström, Mats Thelander, Carin Östman (Ed.), Svenskans beskrivning 26: . Paper presented at Svenskans beskrivning 26 (pp. 67-74). Uppsala: Hallgren & Fallgren
Open this publication in new window or tab >>Har/hade-bortfall i svenskan
2002 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 26 / [ed] Björn Melander, Ulla Melander Marttala, Catharina Nyström, Mats Thelander, Carin Östman, Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2002, p. 67-74Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2002
National Category
Specific Languages
Research subject
Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1174 (URN)
Conference
Svenskans beskrivning 26
Available from: 2017-12-15 Created: 2017-12-15 Last updated: 2018-05-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1201-1199

Search in DiVA

Show all publications