Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Löfdahl, Maria
Publications (9 of 9) Show all publications
Wenner, L. & Löfdahl, M. (2018). Att säga sitt namn är att berätta sin släkts historia: Somaliska namn i svenskspråkig kontext. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, 61-79
Open this publication in new window or tab >>Att säga sitt namn är att berätta sin släkts historia: Somaliska namn i svenskspråkig kontext
2018 (Swedish)In: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 61-79Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I takt med att invandringen har ökat, har också namn med utomeuropeiskt ursprung blivit allt fler i Sverige. Många av dessa namn skrivs med ett alfabet som helt eller delvis skiljer sig från det svenska. I denna framställning redogörs för det somaliska namnskicket som på flera viktiga punkter skiljer sig från det traditionellt svenska. Framställningen grundar sig framförallt på intervjuer gjorda med personer ur den svensk-somaliska gemenskapen.

 

Artikeln fokuserar på hur svenska myndigheter hanterar olikheter mellan svenskt och somaliskt namnskick. Frågor som diskuteras är hur namnbärarna upplever de krockar som ibland uppstår i kontakten med det svenska majoritetssamhället och dess byråkrati och även namnens roll i vad informanterna kallar ”den somaliska identiteten”. Vidare diskuteras identitetsbegreppet. Eftersom ett namnskick är en produkt av det samhälle vari det bildats och brukas, beskrivs Somalias äldre och nutida historia kortfattat. Vidare ges en kort introduktion till somaliskan och det alfabet som idag brukas i landet.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2018
Keywords
somaliskt namnskick, personnamn, identitet
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1634 (URN)
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Wenner, L. & Löfdahl, M. (2018). Mellan tal- och skriftsystem: Om personnamn i en migrationssituation. In: Leila Mattfolk (Ed.), Katharina och namnen: Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018 (pp. 101-105). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Mellan tal- och skriftsystem: Om personnamn i en migrationssituation
2018 (Swedish)In: Katharina och namnen: Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018 / [ed] Leila Mattfolk, Uppsala: Uppsala universitet, 2018, p. 101-105Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2018
Series
Namn och samhälle, ISSN 0237-5417 ; 30
Keywords
translittering, nyanländ, somaliskt namnskick
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1633 (URN)
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Wenner, L., Löfdahl, M. & Tingsell, S. (2017). Möten, motstånd och gränser: flerspråkiga namnstrategier. In: Emma Sköldberg (Ed.), Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten i Göteborg 11-13 maj 2016. Paper presented at Svenskans beskrivning 35 (pp. 189-200). Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet, 35
Open this publication in new window or tab >>Möten, motstånd och gränser: flerspråkiga namnstrategier
2017 (Swedish)In: Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten i Göteborg 11-13 maj 2016 / [ed] Emma Sköldberg, Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet, 2017, Vol. 35, p. 189-200Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

I denna framställning presenteras en del av projektet Det mångkulturella Sveriges onomastikon som behandlar namn och flerspråkighet ur olika perspektiv. Med utgångspunkt i ett namnmaterial som vi har samlat in tillsammans med olika flerspråkiga grupper i Sverige, diskuteras här hur man som minoritet kan använda olika språkliga strategier för att förhålla sig till majoritetssamhället. I artikeln visar vi hur några svenska minoritetsspråkstalande kan använda olika strategier för att förhålla sig till ort- och personnamn. Hos våra informanter ser vi en vilja att anpassa sig till sig majoritetssamhällets namn, men vi ser även ett motstånd mot majoritetssamhället namnbruk, vilket bl.a. yttrar sig i att informanterna bildar egna namn på platser som namngivits av majoritetssamhället. Vidare sätter informanterna upp språkliga gränser mot majoritetssamhället för att stärka gruppidentiteten. Vi anser att dessa strategier kan relateras till postkoloniala projekt och teorier.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet, 2017
Series
Svenskans beskrivning, ISSN 1102-3619 ; 35
Keywords
namnbruk, gruppidentitet, flerspråkighet, namnbildning
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1636 (URN)9789187850646 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 35
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Löfdahl, M., Wenner, L., Skott, F., Grinell, K. & Larsson, G. (Eds.). (2017). Röster om hajj. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Röster om hajj
Show others...
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Boken introducerar den muslimska vallfärden och dess betydelse historiskt, socialt och språkligt. Här berättar också ett antal muslimer om sina känslor och upplevelser under pilgrimsresan från Sverige till Mecka. Genom en finländsk språkvetare och forskningsresande, Georg August Wallin, ges en historisk ögonblicksskildring från 1845.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2017
Keywords
islam, pilgrimer och pilgrimsfärder, Saudiarabien - Mekka
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-811 (URN)978-91-86959-41-8 (ISBN)
Available from: 2017-08-25 Created: 2017-08-25 Last updated: 2017-09-28Bibliographically approved
Wenner, L. & Löfdahl, M. (Eds.). (2015). Innovationer i namn och namnmönster: Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Paper presented at NORNA:s 43:e symposium. Uppsala: NORNA-förlaget
Open this publication in new window or tab >>Innovationer i namn och namnmönster: Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013
2015 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [en]

Innovations in names and name patterns was the theme of a Nordic Symposium held in Halmstad in November 2013. The symposium was arranged by Halmstad University in collaboration with NORNA. The proceedings present 20 symposium papers. They offer insights into names in multicultural environments, changes in the gender marking of first names, introduction of new names in the Swedish name day calendar, the role of names in literature, as well as emergence of new name patterns in place names, personal names, names of animals, planes, ships etc. The proceedings cover a large time span from iron age to contemporary time and deal with names from different Nordic countries as well as Germany. Several articles also present new theories and methods within the field of onomastics.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: NORNA-förlaget, 2015. p. 338
Series
NORNA-rapporter, ISSN 0346-6728 ; 92
Keywords
onomastics, proper names, personal names, place names, pet names, ship names, invented names, gender, language contact, literary onomastics, cognitive linguistics, crowd sourcing
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1635 (URN)9789172760929 (ISBN)
Conference
NORNA:s 43:e symposium
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Löfdahl, M., Wenner, L. & Tingsell, S. (2015). Lexikon, onomastikon och flerspråkighet. Paper presented at Handlingar från NORNA:s 43:e symposium. Norna-rapporter, 92, 153-167
Open this publication in new window or tab >>Lexikon, onomastikon och flerspråkighet
2015 (Swedish)In: Norna-rapporter, ISSN 0346-6728, Vol. 92, p. 153-167Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: NORNA-förlaget, 2015
Keywords
onomasticon, multilingualism, unofficial names, socioonomastics, onomastikon, flerspråkighet, inofficiella namn, socioonomastik
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1038 (URN)
Conference
Handlingar från NORNA:s 43:e symposium
Projects
Nya svenskars namn
Available from: 2017-11-10 Created: 2017-11-10 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Wenner, L. & Löfdahl, M. (2010). Angered: en stadsdel och ett språk i förändring. In: Staffan Nyström (Ed.), Namn: en spegel av samhället förr och nu (pp. 52-72). Uppsala: Språkvårdssamfundet ; Norstedt
Open this publication in new window or tab >>Angered: en stadsdel och ett språk i förändring
2010 (Swedish)In: Namn: en spegel av samhället förr och nu / [ed] Staffan Nyström, Uppsala: Språkvårdssamfundet ; Norstedt , 2010, p. 52-72Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Språkvårdssamfundet ; Norstedt, 2010
Series
Ord och stil, ISSN 0347-5379 ; 41
Keywords
namnskick, flerspråkighet
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1639 (URN)978-91-1-303081-4 (ISBN)
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Löfdahl, M., Skott, F. & Wenner, L. (Eds.). (2010). Från sjö till hav: Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Från sjö till hav: Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist
2010 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Alternative title[en]
From lake to sea : Studies of names and words dedicated to Birgit Falck-Kjällquist
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2010. p. 165
Keywords
place-names, nature names, settlement names, hydronyms, personal names, middle names, lexicology, coastal names, ordförråd, dialekter
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning; Place Names; Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-278 (URN)978-91-7229-071-6 (ISBN)
Note

Innehåll: Sebende / av Thorsten Andersson. Birgit Falck-Kjällquist - får hon heta så? / av Eva Brylla. UPPSJÖ - från naturfenomen till kvantitetsord / av Birgit Eaker. Det värmländska sjönamnet Gapern / av Lennart Elmevik. Sudskalk och vrangbåge. Ett urval båtbyggartermer från Orust / av Birgitta Erneby. Kring hav och sjö i skånsk miljö / av Göran Hallberg. Frå Jeriko til Vaterlo - utanlandske nedslag i norske stadnamn / av Botolv Helleland. Några egenskapsbetecknande sjö- och vattendragsnamn i västa Sverige / av Hugo Karlsson. Från Tistlarna till Nordkoster. Om namn på fyrar längs Västkusten / av Maria Löfdahl. >>Ett halvt ark papper>> 1696 / av Anna-Brita Lövgren. Hapax i SAOB / av Anki Mattisson. Vattennamn på Snägd- i Medelpad / av Eva Nyman. Skoboraden / av Staffan Nyström. Svenska ortnamn och svensk bebyggelse vid Bottenhavet / av Ritva Liisa Pitkänen. Jentebingen, ball- og andre binger / av Tom Schmidt. Tjäran i Fasterna socken / av Svante Strandberg. En analys av Mrs Bennets karaktär i Stolthet och fördom / av Kerstin Thelander. Sockennamnet Säfsnäs / av Mats Wahlberg.

Available from: 2017-04-27 Created: 2017-04-27 Last updated: 2018-01-13
Löfdahl, M. (2006). Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 19: Ortnamnen i Tanums härad. 2, Naturnamn. (Doctoral dissertation). Göteborg: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Open this publication in new window or tab >>Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 19: Ortnamnen i Tanums härad. 2, Naturnamn
2006 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
The Place-Names of the County of Gothenburg and Bohus : The Place-Names of the district of Tanum. 2. Natural Names
Abstract [en]

This book is a presentation and a linguistic interpretation of the place-names of the district of Tanum in the former County of Gothenburg and Bohus in western Sweden. The studied names consist of names of lakes, rivers, islands, mountains etc., of different units of cultivated land and of other entities such as bridges and roads. Dialect pronunciations and earlier name forms found in various sources are presented to the reader. Several of these names designate localities that cannot be identified today but were once part of an ancient name-landscape. A large number of dialect words are also presented.

This book also contains two essays. The first essay discusses the series Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län with an emphasis on its design, its methods of interpretation and its theoretical approach. The second essay discusses the topographical designations berg, fjäll, hog, kulle and ås in their functions as appellatives and as place-name elements. Potential similarities and differences between the two systems are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, 2006. p. 309
Series
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB), ISSN 0284-1908 ; 19
Keywords
Bohuslän, Tanum, place-names, natural names, property names, semantics, dialects, onomasticon, Naturnamn, ortnamn
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning; Place Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-253 (URN)91-7229-030-7 (ISBN)978-91-7229-030-3 (ISBN)
Funder
The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (KVHAA)
Note

Avhandling från Uppsala universitet.

Available from: 2017-04-26 Created: 2017-04-26 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications