Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Midholm, Lina
Publications (10 of 10) Show all publications
Midholm, L. (2017). Samtidsdokumentation på arkivet: Etiska tankar kring gammalt och nytt material. In: Christine Fredriksen, Åsa Stenström, Piamaria Hallberg (Ed.), Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer - erfarenheter, etik och metod: . Paper presented at Dokumentation av Samtida Sverige (DOSS), Göteborg november 2014 (pp. 31-36). Vänersborg: Västarvet
Open this publication in new window or tab >>Samtidsdokumentation på arkivet: Etiska tankar kring gammalt och nytt material
2017 (Swedish)In: Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer - erfarenheter, etik och metod / [ed] Christine Fredriksen, Åsa Stenström, Piamaria Hallberg, Vänersborg: Västarvet , 2017, p. 31-36Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Vänersborg: Västarvet, 2017
Keywords
folkminnessamlingar, frågelistor, etik, resandefolket
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Research subject
Ethnology; Cultural History
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1596 (URN)
Conference
Dokumentation av Samtida Sverige (DOSS), Göteborg november 2014
Note

"Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) är en del av den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen vars uppgift är att samla in, bevara, forska och förmedla kunskap om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Myndigheten arbetar även med språkvård och språkpolitik samt minoritetsspråken i Sverige. Det kom två unga män till arkivet i början på 2000-talet. De ville titta i innehållsregistret över de äldre folkminnessamlingarna på de katalogkort som stod under rubriken »Tattare«. Jag minns att jag skämdes och ursäktade materialet, men de svarade att det troligtvis inte fanns något som skulle kunna chockera dem. De visste redan allt om de hemskheter som resandefolket utsatts för. De var ju själva resande. Däremot hoppades de på att finna en del svar om sin släkt i materialet, vilket de också gjorde. Den här artikeln kommer att handla om en del av DAG :s arkivmaterial som jag ser som mycket problematisk ur en etisk synvinkel, samtidigt som det, om man ser på det och förstår det på rätt sätt, är ett stycke mycket värdefull samtidsdokumentation – nämligen det material som handlar om resandefolket."

Available from: 2018-12-12 Created: 2018-12-12 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Midholm, L. (2014). "Ibland var det maneter i sjön...": Om små rädslor och stora känslor. In: Lina Midholm, Katarina Saltzman (Ed.), Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 197-205). Göteborg: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>"Ibland var det maneter i sjön...": Om små rädslor och stora känslor
2014 (Swedish)In: Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv / [ed] Lina Midholm, Katarina Saltzman, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2014, p. 197-205Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2014
National Category
Cultural Studies Ethnology
Research subject
Ethnology; Cultural History
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1029 (URN)978-91-86959-14-2 (ISBN)
Note

Utgiven i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet

Available from: 2017-11-09 Created: 2017-11-09 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Ek-Nilsson, K., Midholm, L. & Saltzman, K. (Eds.). (2014). Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv
2014 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

”Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv” är en populärvetenskaplig bok om naturen i samtida vardagskultur. Den bygger på människors egna erfarenheter och berättelser och utgår från ett rikt och mångsidigt material som samlats in över hela Sverige.

I Naturen för mig medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur. Artiklarna varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier.

Utgiven i samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Folkslivsarkivet vid Lunds universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2014. p. 383
National Category
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-806 (URN)978-91-86959-14-2 (ISBN)
Available from: 2017-08-21 Created: 2017-08-21 Last updated: 2021-01-15Bibliographically approved
Midholm, L. (2014). "När man kommer ut i naturen är det på riktigt": Om att klättra (1ed.). In: Lina Midholm, Katarina Saltzman (Ed.), Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 265-269). Göteborg: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>"När man kommer ut i naturen är det på riktigt": Om att klättra
2014 (Swedish)In: Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv / [ed] Lina Midholm, Katarina Saltzman, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2014, 1, p. 265-269Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2014 Edition: 1
Keywords
Klättring, extremsport, naturupplevelse
National Category
Ethnology Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1050 (URN)9789186959142 (ISBN)
Note

I samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet

Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Midholm, L. (2009). May Day in Western Sweden: Democracy, Demonstrations and Drinking. Paper presented at The Ritual Year 4. The Ritual Year and Gender. Cosmos. The Ritual Year 4. The Journal of Traditional Cosmology Society, 25, 133-143
Open this publication in new window or tab >>May Day in Western Sweden: Democracy, Demonstrations and Drinking
2009 (English)In: Cosmos. The Ritual Year 4. The Journal of Traditional Cosmology Society, ISSN 0269-8773, Vol. 25, p. 133-143Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Edinburgh: Traditional Cosmology Society, 2009
Keywords
May Day, Sweden, Democracy
National Category
Ethnology Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1053 (URN)
Conference
The Ritual Year 4. The Ritual Year and Gender
Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Midholm, L. (2008). Green Christmas - Black Midsummer: To tell the weather after the Ritual Year. In: Irina Sedakova (Ed.), The Ritual Year 3. The Ritual Year and History.: Proceedings of the third international conference of the SIEF working group on the Ritual Year. Straznice, Czech Republic May 25-29, 2007. Paper presented at The Ritual Year 3. The Ritual Year and History (pp. 177-182). Straznice: Národni ústav lidové kultury
Open this publication in new window or tab >>Green Christmas - Black Midsummer: To tell the weather after the Ritual Year
2008 (English)In: The Ritual Year 3. The Ritual Year and History.: Proceedings of the third international conference of the SIEF working group on the Ritual Year. Straznice, Czech Republic May 25-29, 2007 / [ed] Irina Sedakova, Straznice: Národni ústav lidové kultury , 2008, p. 177-182Conference paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Straznice: Národni ústav lidové kultury, 2008
Keywords
Weather, Christmas, Midsummer, weather prediction, archive
National Category
Ethnology Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1054 (URN)9788086156989 (ISBN)
Conference
The Ritual Year 3. The Ritual Year and History
Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Midholm, L., Nordström, A. & Agozzino, M. T. (Eds.). (2007). The Ritual Year and Ritual Diversity: Proceedings of the Second International Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year, Gothenburg June 7-11, 2006. Göteborg: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Open this publication in new window or tab >>The Ritual Year and Ritual Diversity: Proceedings of the Second International Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year, Gothenburg June 7-11, 2006
2007 (English)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, 2007. p. 377
Keywords
Högtider, riter
National Category
Ethnology
Research subject
Ethnology; Folklore; Cultural History
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-283 (URN)978-91-7229-039-6 (ISBN)
Projects
The SIEF Working Group on The Ritual Year
Available from: 2017-04-27 Created: 2017-04-27 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Midholm, L. (2006). Christmas through a Swedish Folklore Archive. In: George Mifsud-Chircop (Ed.), First International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year. Proceedings.: In association with the department of Maltese university of Malta, Junior College Msida, Malta.. Paper presented at First International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year, Malta March 20-24, 2005 (pp. 396-402). San Gwann, Malta: P.E.G. Ltd
Open this publication in new window or tab >>Christmas through a Swedish Folklore Archive
2006 (English)In: First International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year. Proceedings.: In association with the department of Maltese university of Malta, Junior College Msida, Malta. / [ed] George Mifsud-Chircop, San Gwann, Malta: P.E.G. Ltd , 2006, p. 396-402Conference paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
San Gwann, Malta: P.E.G. Ltd, 2006
Keywords
Christmas, archive
National Category
Ethnology Cultural Studies
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1055 (URN)9789990904420 (ISBN)
Conference
First International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year, Malta March 20-24, 2005
Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Midholm, L. (2006). Julklappar och gemenskap: Barns perspektiv på julen (1ed.). In: Charlotte Hagström, Marlene Hugoson, Annika Nordström (Ed.), Nu gör vi jul igen: (pp. 151-156). Göteborg: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Julklappar och gemenskap: Barns perspektiv på julen
2006 (Swedish)In: Nu gör vi jul igen / [ed] Charlotte Hagström, Marlene Hugoson, Annika Nordström, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2006, 1, p. 151-156Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, 2006 Edition: 1
Keywords
Jul, barn, högtid
National Category
Ethnology Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1052 (URN)9172290358 (ISBN)
Note

Utgiven i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet

Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Midholm, L. (2005). Skillnad på folk och folk - folkhögskolan förr och nu (1ed.). In: Peter Aronsson, Bjarne Hodne, Birgitta Skarin Frykman, John Ødemark (Ed.), Kulturarvens gränser: Komparativa perspektiv (pp. 85-105). Göteborg: Arkipelag
Open this publication in new window or tab >>Skillnad på folk och folk - folkhögskolan förr och nu
2005 (Swedish)In: Kulturarvens gränser: Komparativa perspektiv / [ed] Peter Aronsson, Bjarne Hodne, Birgitta Skarin Frykman, John Ødemark, Göteborg: Arkipelag, 2005, 1, p. 85-105Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Arkipelag, 2005 Edition: 1
Keywords
Folkhögskola, kulturarv, bildning
National Category
Ethnology Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1051 (URN)9185838691 (ISBN)
Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications