Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 20) Show all publications
Wenner, L. & Sköldberg, E. (2019). Amatörlexikografer – vilka, hur och varför?: Om insatser på den användargenererade sajten Folkmun.se. In: : . Paper presented at Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 (pp. 295-306). Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Amatörlexikografer – vilka, hur och varför?: Om insatser på den användargenererade sajten Folkmun.se
2019 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 2019
Keywords
dialekt, lexikografi, lexikologi, användargenererad, ordbok
National Category
Specific Languages
Research subject
Lexicography
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1680 (URN)
Conference
Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017
Available from: 2019-08-21 Created: 2019-08-21 Last updated: 2020-03-31Bibliographically approved
Wenner, L. & Sköldberg, E. (2019). Folkmun.se: A Study of a User-Generated Dictionary of Swedish. International journal of lexicography, 1-19
Open this publication in new window or tab >>Folkmun.se: A Study of a User-Generated Dictionary of Swedish
2019 (English)In: International journal of lexicography, ISSN 0950-3846, E-ISSN 1477-4577, p. 1-19Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study examines the Swedish user-generated web dictionary Folkmun.se, encompassing roughly 5,000 entries. Initially a general overview of the website is presented, followed by an analysis of how the content of Folkmun.se has developed, with particular focus on 190 usernames. The contributors can be grouped together based on two distinct factors: 1) by number of contributions, and 2) by the kind of words they prefer to submit. One conclusion of this study is that a great majority of contributors only publish one or two entries. This entails that a large number of users have contributed to the dictionary. Furthermore, a majority chooses to focus on dialect words or slang words. Many of these entries are not represented in traditional Swedish dictionaries. The advantages of having people of different backgrounds and skills working with word collections are obvious, and their work is an important, albeit often neglected, contribution to general linguistics.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford University Press, 2019
Keywords
Swedish, online dictionary, user study, slang, dialect
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Lexicography
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1679 (URN)10.1093/ijl/ecz019 (DOI)
Available from: 2019-08-21 Created: 2019-08-21 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Wenner, L. (2019). On the border of language and dialect [Review]. Svenska landsmål och svenskt folkliv, 141, 234-238
Open this publication in new window or tab >>On the border of language and dialect
2019 (Swedish)In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 141, p. 234-238Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 2019
Keywords
dialekt, minoritetsspråk, språkkontakt, karelska
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1681 (URN)
Available from: 2019-08-21 Created: 2019-08-21 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Wenner, L. & Sköldberg, E. (2019). Vilka är det som bidrar med ordboksartiklar till Folkmun.se?. Språk i Norden, 79-93
Open this publication in new window or tab >>Vilka är det som bidrar med ordboksartiklar till Folkmun.se?
2019 (Swedish)In: Språk i Norden, ISSN 2246-1701, p. 79-93Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

Folkmun.se är en av flera internetbaserade svenska ordböcker som är tillgängliga

för alla och som utvecklas av sina användare. Denna artikel fokuserar på

hur olika bidragsgivare till ordboken arbetar. I studien ingår 190 bidragsgivare

och dessa har vi delat in i olika grupper, dels utifrån hur många uppslagsord

de har bidragit med, dels utifrån vilka slags ord de i huvudsak har skickat

in. Undersökningen visar bland annat att majoriteten av användarna bara

har bidragit med något enstaka ord, vilket innebär att många olika personers

språkbruk dokumenteras. Studien visar också att de flesta har valt att bidra

med antingen dialekt- eller slangord. Många av de uppslagsord som förekommer

på Folkmun.se saknas i andra ordböcker, vilket gör Folkmun.se till en

värdefull källa.

Keywords
dialekt, användargenererad, ordbok, slang, lexikologi, lexikografi
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1678 (URN)
Available from: 2019-08-21 Created: 2019-08-21 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Wenner, L. & Löfdahl, M. (2018). Att säga sitt namn är att berätta sin släkts historia: Somaliska namn i svenskspråkig kontext. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, 61-79
Open this publication in new window or tab >>Att säga sitt namn är att berätta sin släkts historia: Somaliska namn i svenskspråkig kontext
2018 (Swedish)In: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 61-79Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I takt med att invandringen har ökat, har också namn med utomeuropeiskt ursprung blivit allt fler i Sverige. Många av dessa namn skrivs med ett alfabet som helt eller delvis skiljer sig från det svenska. I denna framställning redogörs för det somaliska namnskicket som på flera viktiga punkter skiljer sig från det traditionellt svenska. Framställningen grundar sig framförallt på intervjuer gjorda med personer ur den svensk-somaliska gemenskapen.

 

Artikeln fokuserar på hur svenska myndigheter hanterar olikheter mellan svenskt och somaliskt namnskick. Frågor som diskuteras är hur namnbärarna upplever de krockar som ibland uppstår i kontakten med det svenska majoritetssamhället och dess byråkrati och även namnens roll i vad informanterna kallar ”den somaliska identiteten”. Vidare diskuteras identitetsbegreppet. Eftersom ett namnskick är en produkt av det samhälle vari det bildats och brukas, beskrivs Somalias äldre och nutida historia kortfattat. Vidare ges en kort introduktion till somaliskan och det alfabet som idag brukas i landet.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2018
Keywords
somaliskt namnskick, personnamn, identitet
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1634 (URN)
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Wenner, L. (2018). Ideologi, identitet, intervention [Review]. Svenska landsmål och svenskt folkliv, 140, 228-233
Open this publication in new window or tab >>Ideologi, identitet, intervention
2018 (Swedish)In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 140, p. 228-233Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2018
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1627 (URN)
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Wenner, L. & Löfdahl, M. (2018). Mellan tal- och skriftsystem: Om personnamn i en migrationssituation. In: Leila Mattfolk (Ed.), Katharina och namnen: Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018 (pp. 101-105). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Mellan tal- och skriftsystem: Om personnamn i en migrationssituation
2018 (Swedish)In: Katharina och namnen: Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018 / [ed] Leila Mattfolk, Uppsala: Uppsala universitet, 2018, p. 101-105Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2018
Series
Namn och samhälle, ISSN 0237-5417 ; 30
Keywords
translittering, nyanländ, somaliskt namnskick
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1633 (URN)
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Wenner, L. & Skott, F. (2018). Nätpublicering av dialektinspelningar. Svenska landsmål och svenskt folkliv, 140, 205-212
Open this publication in new window or tab >>Nätpublicering av dialektinspelningar
2018 (Swedish)In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 140, p. 205-212Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

This article presents the project Nätpublicering av dialektinspelningar (Web publication of dialect recordings), which was launched in 2015. The article focuses on the ethics and methodology of digital publishing. Within the project, a digital platform called Dialektkartan (The Dialect Map) has been developed. Currently, this platform includes around 700 of the Institute for Language and Folklore’s collection of recorded interviews.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 2018
Keywords
archives, recordings, online publishing, ethics, digital humanities, arkiv, inspelningar, dialekt, etik, digital humaniora
National Category
Specific Languages
Research subject
Dialectology
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1638 (URN)
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Wenner, L. & Sköldberg, E. (2017). Folkmun och Luxikon: En jämförelse mellan två användargenererade ordbokssajter. Språk och stil (27), 21-48
Open this publication in new window or tab >>Folkmun och Luxikon: En jämförelse mellan två användargenererade ordbokssajter
2017 (Swedish)In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, no 27, p. 21-48Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study examines two user-generated web dictionaries dedicated to the Swedish language: Folkmun.se and Luxikon.se. These web sites are well suited for comparison since both of them have been launched by non-lexicographers (approx. in 2007–2008), are freely available and contains 2500–4000 headwords (lemmas).

The headwords in the two dictionaries are similar, in the sense that they contain a high frequency of slang and dialect words. However, Folkmun.se deals with more bad language (e.g. word referring to sexual activity) and Luxikon.se includes more multiword expressions. Another difference is that the information in the definitions of the headwords in Luxikon.se is more comprehensive, which is probably due to the instructions given to the contributors.

The quality of the dictionary articles varies considerably, but the outcome of non-lexicographers work gives us new perspectives on traditional lexicographic solutions in terms of e.g. lemma selection.

The study also shows that user-generated dictionaries gives access to words and multiword expressions that for various reasons are not included in traditional dictionaries. The advantages of having people of different backgrounds and skills working with word collections are obvious and their work should be considered an important contribution in the field of lexicography.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Textgruppen i Uppsala AB, 2017
Keywords
dialekt, lexikografi, slang, användargenererad, nätordbok
National Category
Specific Languages
Research subject
Dialectology; Swedish; Lexicography
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1616 (URN)
Available from: 2019-02-26 Created: 2019-02-26 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Wenner, L., Löfdahl, M. & Tingsell, S. (2017). Möten, motstånd och gränser: flerspråkiga namnstrategier. In: Emma Sköldberg (Ed.), Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten i Göteborg 11-13 maj 2016. Paper presented at Svenskans beskrivning 35 (pp. 189-200). Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet, 35
Open this publication in new window or tab >>Möten, motstånd och gränser: flerspråkiga namnstrategier
2017 (Swedish)In: Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten i Göteborg 11-13 maj 2016 / [ed] Emma Sköldberg, Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet, 2017, Vol. 35, p. 189-200Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

I denna framställning presenteras en del av projektet Det mångkulturella Sveriges onomastikon som behandlar namn och flerspråkighet ur olika perspektiv. Med utgångspunkt i ett namnmaterial som vi har samlat in tillsammans med olika flerspråkiga grupper i Sverige, diskuteras här hur man som minoritet kan använda olika språkliga strategier för att förhålla sig till majoritetssamhället. I artikeln visar vi hur några svenska minoritetsspråkstalande kan använda olika strategier för att förhålla sig till ort- och personnamn. Hos våra informanter ser vi en vilja att anpassa sig till sig majoritetssamhällets namn, men vi ser även ett motstånd mot majoritetssamhället namnbruk, vilket bl.a. yttrar sig i att informanterna bildar egna namn på platser som namngivits av majoritetssamhället. Vidare sätter informanterna upp språkliga gränser mot majoritetssamhället för att stärka gruppidentiteten. Vi anser att dessa strategier kan relateras till postkoloniala projekt och teorier.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet, 2017
Series
Svenskans beskrivning, ISSN 1102-3619 ; 35
Keywords
namnbruk, gruppidentitet, flerspråkighet, namnbildning
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1636 (URN)9789187850646 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 35
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3486-327X

Search in DiVA

Show all publications