Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Neumüller, Kristina
Publications (10 of 16) Show all publications
Kuusela, T., Neumüller, K., Thelin, E. & Karlholm, A. (Eds.). (2024). Träd i Sverige: Kulturhistoriska och samtida perspektiv. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Träd i Sverige: Kulturhistoriska och samtida perspektiv
2024 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2024. p. 179
Keywords
träd, trädhistorier, kulturhistoria, folktro, trädnamn
National Category
Humanities and the Arts Agricultural and Veterinary sciences
Research subject
Folklore; Language History; Ethnology; Immateriellt kulturarv; Name Care and Name Planning; Place Names; Personal Names; Cultural History
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2703 (URN)978-91-86959-99-9 (ISBN)978-91-89767-02-7 (ISBN)
Available from: 2024-02-15 Created: 2024-01-30 Last updated: 2024-02-15Bibliographically approved
Pihl, E., Neumüller, K. & Karlsson, B. (2023). Toward Digital Spatiality: Rethinking the World’s LargestPlace- Name Collection. In: Petrulevich, Alexandra &Skovgaard Boeck, Simon (Ed.), Digital Spatial Infrastructures and Worldviews in Pre-Modern Societies: (pp. 115-134). Leeds: Arc Humanities Press
Open this publication in new window or tab >>Toward Digital Spatiality: Rethinking the World’s LargestPlace- Name Collection
2023 (English)In: Digital Spatial Infrastructures and Worldviews in Pre-Modern Societies / [ed] Petrulevich, Alexandra &Skovgaard Boeck, Simon, Leeds: Arc Humanities Press, 2023, p. 115-134Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Leeds: Arc Humanities Press, 2023
Series
Collection Development, Cultural Heritage, and Digital Humanities - ARC
National Category
Specific Languages
Research subject
Place Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2639 (URN)9781802700794 (ISBN)
Available from: 2023-11-29 Created: 2023-11-29 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
Neumüller, K. (2022). Sommarnyheter i Ortnamnsregistret.
Open this publication in new window or tab >>Sommarnyheter i Ortnamnsregistret
2022 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Arbetet med att utveckla vårt digitala ortnamnsregister fortsätter, och här berättar vi lite om vad som är på gång just nu.

Keywords
ortnamnsregister, digitalisering, ortnamn, personnamn, personbenämningar
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning; Namnvård; Place Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2532 (URN)
Note

Blogginlägg på Namnbloggen

Available from: 2022-12-05 Created: 2022-12-05 Last updated: 2023-08-21Bibliographically approved
Leibring, K., Mattfolk, L., Neumüller, K., Nyström, S. & Pihl, E. (Eds.). (2021). Names in the Economy: Values, Branding and Globalization : Proceedings of Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala, 3-5 June 2019. Paper presented at Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala, 3-5 June 2019. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Names in the Economy: Values, Branding and Globalization : Proceedings of Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala, 3-5 June 2019
Show others...
2021 (English)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [en]

This volume presents a selection of revised and edited papers given at the sixth conference on Names in the Economy (NITE), which was held in Uppsala in June 2019.

The focus of this volume, and at NITE 6, is mainly the economy or economic aspects hidden or evident in various types of names: how names can hold different values; how names can be used or misused to enhance such values; how names can be used in branding; and how names can be a financial means in a global world.

The contents display a broad selection of papers on commercial names and how they are connected to economic considerations and marketing. The topics span from how personal names and brand names, used in advertising in magazines, can reveal much synchronic information about attitudes and opinions, to how different cultures or languages are represented in the linguistic landscape. Some hitherto less studied areas are the complicated issue of word-marks (including brand names) regarded from a judicial point of view and the influence of building companies on the naming of new city developments.

Abstract [sv]

Denna konferensvolym innehåller ett urval refereegranskade artiklar baserade på de presentationer som hölls vid den sjätte konferensen i serien Names in the Economy (NITE) i Uppsala i juni 2019.

Konferensvolymen studerar särskilt de ekonomiska aspekter som mer eller mindre tydligt finns i olika typer av namn: hur namn kan innehålla olika värden och bära med sig olika värderingar; hur namn kan användas eller utnyttjas för att lyfta fram sådana värden; hur namn kan användas för att bygga varumärken samt på vilket sätt ett namn kan vara en ekonomisk resurs i den globala världen.

Volymen bjuder på ett brett urval artiklar om kommersiella namn och om hur namn kan kopplas till ekonomiska faktorer och marknadsföring. De ämnen som tas upp spänner innehållsligt från en studie av hur de personnamn och varumärken som används i reklam i veckotidningar kan ge synkron information om attityder och åsikter till en studie av hur olika kulturer och språk representeras i det lingvistiska landskapet i en flerspråkig miljö. Ett par artiklar handlar om områden som hittills varit mindre undersökta. En lyfter den komplicerade frågan om ordmärken, inklusive varumärken, och betraktar dem ur en juridisk synvinkel, en annan ser på byggfirmornas påverkan på namngivningen där nya stadsområden växer fram.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2021. p. 154
Series
Skrifter / utgivna av Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala: Serie B, Meddelanden ; 14
Keywords
ergonyms; commercial names; linguistic landscapes; brand names; company names; cognitive linguistics
National Category
Languages and Literature
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1891 (URN)9789186959739 (ISBN)
Conference
Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala, 3-5 June 2019
Note

Ilia Baranov - Drug Names as a Business Tool

Angelika Bergien - Selling Political Messages

Paola Cotticelli Kurras - The Hidden Power of the Words

Alberto Ghia - Message on a Bottle

Linnea Gustafsson - The Persuasive Function of Company Names

Sabine Heinemann - Italian Sounding

Johan Järlehed, Maria Löfdahl, Tommaso Milani, Helle Lykke Nielsen & Tove Rosendal - Entrepreneurial Naming and Scaling of Urban Places

Irina Kryukova - Russian Ergonyms as an Object of Linguistic Refexion

Antje Lobin - Remarks on Nomination between Ergonymy and Toponymy

Erika Lunell - Trade Marks with Multiple Messages

Katalin Reszegi - The Mental and Neural Representation of Names

Paula Sjöblom - Women’s Values in 1950s Finland Conveyed by Product Names in Magazine Advertisements

Väinö Syrjälä - Commercial Naming in the Linguistic Landscape of Historical Photographs from Helsinki

Available from: 2021-09-07 Created: 2021-09-07 Last updated: 2021-12-14Bibliographically approved
Neumüller, K. (2020). Folket bestämmer. Språktidningen, 7
Open this publication in new window or tab >>Folket bestämmer
2020 (Swedish)In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, Vol. 7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Smeknamn på platser handlar ofta mer om känslor än om praktiska behov. Genom namnen avslöjar vi vår relation till platsen.

Keywords
Namngivning, ortnamn, smeknamn
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1806 (URN)
Available from: 2020-12-10 Created: 2020-12-10 Last updated: 2020-12-10Bibliographically approved
Mattfolk, L. & Neumüller, K. (2020). Till frågan om ortnamnsbegreppets avgränsning. In: Staffan Nyström, Svante Strandberg och Mats Wahlberg (Ed.), Namn och namnvård: Vänskrift till Annette C. Torensjö på 60-årsdagen den 18 november 2020 (pp. 97-101). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Till frågan om ortnamnsbegreppets avgränsning
2020 (Swedish)In: Namn och namnvård: Vänskrift till Annette C. Torensjö på 60-årsdagen den 18 november 2020 / [ed] Staffan Nyström, Svante Strandberg och Mats Wahlberg, Uppsala: Uppsala universitet, 2020, p. 97-101Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2020
Series
Namn och samhälle, ISSN 1404-1790 ; 31
Keywords
Namngivning, namnteori, terminologi, ortnamn, namnvård, ergonymer
National Category
Specific Languages
Research subject
Place Names; Name Care and Name Planning; Other Names; Namnvård
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1805 (URN)978-91-506-2843-2 (ISBN)
Available from: 2020-12-10 Created: 2020-12-10 Last updated: 2021-05-26Bibliographically approved
Neumüller, K. (2019). Att återanvända ortnamn. In: Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott (Ed.), Sånt vi bara gör: (pp. 164-166). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Att återanvända ortnamn
2019 (Swedish)In: Sånt vi bara gör / [ed] Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019, p. 164-166Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019
Keywords
ortnamn, uppkallelsenamn, namngivning
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1741 (URN)9789173319553 (ISBN)
Available from: 2019-12-18 Created: 2019-12-18 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Neumüller, K. & Pihl, E. (Eds.). (2019). Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11-12 maj 2017. Paper presented at NORNA:s 47:e symposium. Uppsala: Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen ; NORNA-förlaget
Open this publication in new window or tab >>Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11-12 maj 2017
2019 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [en]

The dynamics of settlement names was the theme of NORNA’s 47th symposium, held in Lund in May 2017. This volume presents seven of the papers read at the symposium. Two of these were part of a workshop on Scandinavian place-names in -lev/-löv. The rest of the papers covers a broad range of perspectives on settlement names and settlement history, from past to present.

Abstract [sv]

Innehållsförteckning:

Förord

Peder Dam: Bebyggelseslag i det danske navnemateriale. Resultater og metoder fra en tværfaglig og kvantitativ undersøgelse af de danske bebyggelsesnavne

Vidar Haslum: Klassifisering av yngre bostedsnavn. Geografiske, kronologiske og kontekstuelle variasjoner

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Nordvestsjællands -tved-navne – og deres onomastiske og bebyggelseshistoriske karakteristika

Kristina Neumüller: Beläggens dynamik. Namnbyten, namnkonkurrens och namnförvirring i Bråbo härad

Line Sandst: Onomastisk skalareduktion. Kunsten at skabe byer i byen alene ved sprog -- Workshop om namn på -lev och -löv

Sofie Laurine Albris & Peder Dam: Status og perspektiver på de danske -lev-navne. Betragtninger fra workshoppen om de skandinaviske stednavne på -lev/-löv

Ola Svensson: De skånska -löv-namnen

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen ; NORNA-förlaget, 2019. p. 97
Series
NORNA-rapporter, ISSN 0346-6728 ; 97
Keywords
onomastics, name research, place-names, settlement names, settlement history, street names, name variation, name theory, name usage
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning; Place Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1658 (URN)978-91-7276-099-8 (ISBN)
Conference
NORNA:s 47:e symposium
Available from: 2019-07-04 Created: 2019-07-04 Last updated: 2021-03-22Bibliographically approved
Neumüller, K. (2019). Beläggens dynamik: Namnbyten, namnkonkurrens och namnförvirring i Bråbo härad. In: Kristina Neumüller & Elin Pihl (huvudred.), Sofie Laurine Albris & Jesper Hansen (Ed.), Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposiumi Lund 11–12 maj 2017. Paper presented at NORNA:s 47:e symposium (pp. 45-58). Uppsala: Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen; NORNA-förlaget
Open this publication in new window or tab >>Beläggens dynamik: Namnbyten, namnkonkurrens och namnförvirring i Bråbo härad
2019 (Swedish)In: Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposiumi Lund 11–12 maj 2017 / [ed] Kristina Neumüller & Elin Pihl (huvudred.), Sofie Laurine Albris & Jesper Hansen, Uppsala: Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen; NORNA-förlaget , 2019, p. 45-58Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Change, competition and confusion among settlement names in Bråbo härad

Written records of place-names are important not only because they help to establish the etymology of the names, but also because they make it possible to investigate how different names evolve and change during their lifetime. Often, names develop fairly regularly and according to well-known patterns, but sometimes other kinds of changes occur that cannot be explained by sound laws or other linguistic factors.

In this paper, I discuss the irregular changes that can be observed among the settlement names of Bråbo härad in Östergötland. The corpus studied comprises some 120 names, and for about one-fifth of these, changes are recorded that deviate from the expected development. In some of these cases the irregularity consists of a morphological variation, but more often the changes are the result of replacement of the entire name or part of it. Some of these processes of name replacement were rapid, but in other cases the written records show that competing names and name forms existed during the process, leaving us with a more or less confused picture of what actually happened.

Although the changes discussed in the paper are irregular, some patterns can be discerned. In the majority of cases, replacement of names took place during the 17th and 18th centuries. Geographically, most of the changes are to be found in the flat agricultural district in the southern part of Bråbo härad, and in adjacent woodland areas. The changes are mostly associated with settlements belonging to the upper classes, and often occurred when ordinary farms were turned into manors, when there was a change of ownership, or in connection with different kinds of reorganisation of the settlement. It is also shown that both the topographical and the onomastic landscape influence how place-names evolve, not least as far as the occurrence of alternative, competing names is concerned.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen; NORNA-förlaget, 2019
Series
NORNA-rapporter, ISSN 0346-6728 ; 97
Keywords
onomastics, name research, place-names, settlement names, settlement history, name variation, name usage
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning; Place Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1684 (URN)978-91-7276-099-8 (ISBN)
Conference
NORNA:s 47:e symposium
Available from: 2019-09-03 Created: 2019-09-03 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Neumüller, K. (2019). När platser får smeknamn. In: Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott (Ed.), Sånt vi bara gör: (pp. 74-76). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>När platser får smeknamn
2019 (Swedish)In: Sånt vi bara gör / [ed] Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019, p. 74-76Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019
Keywords
ortnamn, smeknamn, namngivning
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1740 (URN)9789173319553 (ISBN)
Available from: 2019-12-18 Created: 2019-12-18 Last updated: 2020-12-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications