Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Leibring, Katharina, DocentORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1131-1993
Alternative names
Publications (10 of 71) Show all publications
Leibring, K. (2023). Jöran Sahlgren och personnamnen. In: Carl Frängsmyr (Ed.), Ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren.: Hans liv och verk (pp. 267-305). Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien
Open this publication in new window or tab >>Jöran Sahlgren och personnamnen
2023 (Swedish)In: Ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren.: Hans liv och verk / [ed] Carl Frängsmyr, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 2023, p. 267-305Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Jöran Sahlgrens roll som vårdare och förnyare av det svenska efternamnsbeståndet under 1900-talet tecknas här för första gången. Genom tidigare outnyttjat tidningsmaterial ges en bild av honom som en slagkraftig och inflytelserik gestalt också inom den statliga personnamnsvården.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 2023
Keywords
personnamnsvård; namnlagar; namnförslagsböcker
National Category
Specific Languages
Research subject
Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2608 (URN)978-91-8740-348-4 (ISBN)
Available from: 2023-11-01 Created: 2023-11-01 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
Leibring, K. (2023). Rörelser inom onomastikonet i det 21:a seklet. In: Väinö Syrjälä et al (Ed.), Namn och gränser: Rapport från den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen den 8-11 juni 2021.. Paper presented at Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen i Helsingfors den 8-11 juni 2021 (pp. 7-21). Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Rörelser inom onomastikonet i det 21:a seklet
2023 (Swedish)In: Namn och gränser: Rapport från den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen den 8-11 juni 2021. / [ed] Väinö Syrjälä et al, Uppsala, 2023, p. 7-21Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Movements within the Onomasticon in the 21st century

In the present paper, a study from 1997 (by Thorsten Andersson) wheremovements in the onomasticon concerning different name categories werediscussed, is the starting point. The results from that study are contrastedwith and compared to results from today’s onomastic situation for fourdifferent name categories (anthroponyms, zoonyms, ergonyms and somechrematonyms). The results indicate that names seem to wander morefreely nowadays, but that anthroponyms (and toponyms) are still the mainloan-giving categories. There is a bigger influx into the anthroponyms fromzoonyms than earlier, something that could be due to the higher esteem ofpet animals today. The ergonyms are also a mainly borrowing group, butnames belonging to that group are also borrowed as zoonyms andchrematonyms. The question whether it really is meaningful to place namesin different categories is posed. The author argues that for practical reasonsa division is necessary, but that the limits often are more blurred thanclearly cut, and that further discussions would be welcome.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2023
Series
NORNA-rapporter, ISSN 0346-6728 ; 00
Keywords
onomasticon; name categories; anthroponyms; zoonyms; ergonyms; chrematonyms, onomastikon; namnkategorier; personnamn; djurnamn; kommersiella namn; föremålsnamn
National Category
Specific Languages
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2607 (URN)978-91-7276-101-8 (ISBN)
Conference
Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen i Helsingfors den 8-11 juni 2021
Available from: 2023-11-01 Created: 2023-11-01 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Leibring, K. (2021). Djurnamn efter pandemin. Köpenhamn: Nordic socioonomastics
Open this publication in new window or tab >>Djurnamn efter pandemin
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Köpenhamn: Nordic socioonomastics, 2021
Keywords
djurnamn; djurhem
National Category
Specific Languages
Research subject
Other Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2275 (URN)
Note

Bloggtext på New trends in Nordic Socio-onomastics oktober 2021

Available from: 2021-12-14 Created: 2021-12-14 Last updated: 2021-12-16Bibliographically approved
Leibring, K., Mattfolk, L., Neumüller, K., Nyström, S. & Pihl, E. (Eds.). (2021). Names in the Economy: Values, Branding and Globalization : Proceedings of Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala, 3-5 June 2019. Paper presented at Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala, 3-5 June 2019. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Names in the Economy: Values, Branding and Globalization : Proceedings of Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala, 3-5 June 2019
Show others...
2021 (English)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [en]

This volume presents a selection of revised and edited papers given at the sixth conference on Names in the Economy (NITE), which was held in Uppsala in June 2019.

The focus of this volume, and at NITE 6, is mainly the economy or economic aspects hidden or evident in various types of names: how names can hold different values; how names can be used or misused to enhance such values; how names can be used in branding; and how names can be a financial means in a global world.

The contents display a broad selection of papers on commercial names and how they are connected to economic considerations and marketing. The topics span from how personal names and brand names, used in advertising in magazines, can reveal much synchronic information about attitudes and opinions, to how different cultures or languages are represented in the linguistic landscape. Some hitherto less studied areas are the complicated issue of word-marks (including brand names) regarded from a judicial point of view and the influence of building companies on the naming of new city developments.

Abstract [sv]

Denna konferensvolym innehåller ett urval refereegranskade artiklar baserade på de presentationer som hölls vid den sjätte konferensen i serien Names in the Economy (NITE) i Uppsala i juni 2019.

Konferensvolymen studerar särskilt de ekonomiska aspekter som mer eller mindre tydligt finns i olika typer av namn: hur namn kan innehålla olika värden och bära med sig olika värderingar; hur namn kan användas eller utnyttjas för att lyfta fram sådana värden; hur namn kan användas för att bygga varumärken samt på vilket sätt ett namn kan vara en ekonomisk resurs i den globala världen.

Volymen bjuder på ett brett urval artiklar om kommersiella namn och om hur namn kan kopplas till ekonomiska faktorer och marknadsföring. De ämnen som tas upp spänner innehållsligt från en studie av hur de personnamn och varumärken som används i reklam i veckotidningar kan ge synkron information om attityder och åsikter till en studie av hur olika kulturer och språk representeras i det lingvistiska landskapet i en flerspråkig miljö. Ett par artiklar handlar om områden som hittills varit mindre undersökta. En lyfter den komplicerade frågan om ordmärken, inklusive varumärken, och betraktar dem ur en juridisk synvinkel, en annan ser på byggfirmornas påverkan på namngivningen där nya stadsområden växer fram.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2021. p. 154
Series
Skrifter / utgivna av Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala: Serie B, Meddelanden ; 14
Keywords
ergonyms; commercial names; linguistic landscapes; brand names; company names; cognitive linguistics
National Category
Languages and Literature
Research subject
Name Care and Name Planning
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1891 (URN)9789186959739 (ISBN)
Conference
Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala, 3-5 June 2019
Note

Ilia Baranov - Drug Names as a Business Tool

Angelika Bergien - Selling Political Messages

Paola Cotticelli Kurras - The Hidden Power of the Words

Alberto Ghia - Message on a Bottle

Linnea Gustafsson - The Persuasive Function of Company Names

Sabine Heinemann - Italian Sounding

Johan Järlehed, Maria Löfdahl, Tommaso Milani, Helle Lykke Nielsen & Tove Rosendal - Entrepreneurial Naming and Scaling of Urban Places

Irina Kryukova - Russian Ergonyms as an Object of Linguistic Refexion

Antje Lobin - Remarks on Nomination between Ergonymy and Toponymy

Erika Lunell - Trade Marks with Multiple Messages

Katalin Reszegi - The Mental and Neural Representation of Names

Paula Sjöblom - Women’s Values in 1950s Finland Conveyed by Product Names in Magazine Advertisements

Väinö Syrjälä - Commercial Naming in the Linguistic Landscape of Historical Photographs from Helsinki

Available from: 2021-09-07 Created: 2021-09-07 Last updated: 2021-12-14Bibliographically approved
Leibring, K. (2021). Namngivning av småbarn i Sverige under 2000-talet. Köpenhamn: Nordic socioonomastics
Open this publication in new window or tab >>Namngivning av småbarn i Sverige under 2000-talet
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Köpenhamn: Nordic socioonomastics, 2021
Keywords
småbarn; förnamn; trender
National Category
Specific Languages
Research subject
Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2274 (URN)
Note

Bloggtext på New trends in Nordic Socio-onomastics 25/6 2021

Available from: 2021-12-14 Created: 2021-12-14 Last updated: 2021-12-16Bibliographically approved
Leibring, K. (2021). När almanackan fick nya namn. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>När almanackan fick nya namn
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2021
Keywords
namnlängd; förnamn; 1901
National Category
Specific Languages
Research subject
Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2273 (URN)
Available from: 2021-12-14 Created: 2021-12-14 Last updated: 2021-12-16Bibliographically approved
Leibring, K. (2021). Personnamnsvård (2ed.). In: Staffan Nyström (Ed.), Namn och namnforskning: Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (pp. 212-222). Uppsala: Staffan Nyström
Open this publication in new window or tab >>Personnamnsvård
2021 (Swedish)In: Namn och namnforskning: Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn / [ed] Staffan Nyström, Uppsala: Staffan Nyström , 2021, 2, p. 212-222Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Staffan Nyström, 2021 Edition: 2
Keywords
namnlagar; Sverige; personnamn
National Category
Specific Languages
Research subject
Namnvård
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2228 (URN)
Note

Kapitlet består dels av revidering av Eva Bryllas text, dels av nyskrivning om PNL 2016.

Version 2 av "Namn och namnforskning" (2021-02-25)

Available from: 2021-12-13 Created: 2021-12-13 Last updated: 2021-12-22Bibliographically approved
Leibring, K. (2021). Regionala skillnader i personnamnsskicket. Kap. 20.1. Förnamnens regionalitet (2ed.). In: Staffan Nyström (Ed.), Namn och namnforskning: Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Version 2 (pp. 223-224). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Regionala skillnader i personnamnsskicket. Kap. 20.1. Förnamnens regionalitet
2021 (Swedish)In: Namn och namnforskning: Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Version 2 / [ed] Staffan Nyström, Uppsala: Uppsala universitet , 2021, 2, p. 223-224Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2021 Edition: 2
Keywords
förnamn; geografisk spridning
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Personal Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2225 (URN)
Available from: 2021-12-13 Created: 2021-12-13 Last updated: 2021-12-14Bibliographically approved
Leibring, K. (2021). Wilma, Sixten och Stampe: Namn på sällskapsdjur i Sverige. Uppsala.: Svensk Irländsk terrierförening
Open this publication in new window or tab >>Wilma, Sixten och Stampe: Namn på sällskapsdjur i Sverige
2021 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Uppsala.: Svensk Irländsk terrierförening, 2021. p. 3
Series
Röda Hund. Medlemstidning för Svensk Irländsk terrierförening ; 2021:2
Keywords
hundnamn; kattnamn; kaninnamn
National Category
Specific Languages
Research subject
Other Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2234 (URN)
Available from: 2021-12-13 Created: 2021-12-13 Last updated: 2021-12-14Bibliographically approved
Leibring, K. (2021). Övriga namn (2ed.). In: Red. av Staffan Nyström (Ed.), Namn och namnforskning: Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (pp. 27-259). Uppsala: Staffan Nyström
Open this publication in new window or tab >>Övriga namn
2021 (Swedish)In: Namn och namnforskning: Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn / [ed] Red. av Staffan Nyström, Uppsala: Staffan Nyström , 2021, 2, p. 27-259Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Staffan Nyström, 2021 Edition: 2
Keywords
djurnamn; kommersiella namn; farkostnamn; föremålsnamn
National Category
Specific Languages
Research subject
Other Names
Identifiers
urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2231 (URN)
Note

Revidering och nyskrivning.

Version 2 av "Namn och namnforskning" (2021-02-25)

Available from: 2021-12-13 Created: 2021-12-13 Last updated: 2021-12-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1131-1993

Search in DiVA

Show all publications